sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Th���y
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
2 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
3 0904370352 648,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0904370352
4 0904370416 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370416
5 0904370431 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370431
6 0904370434 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370434
7 0904370441 648,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 0904370441
8 0904370462 648,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0904370462
9 0904370523 648,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0904370523
10 0904370533 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370533
11 0904370561 648,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0904370561
12 0904370617 648,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0904370617
13 0904370638 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370638
14 0904370690 648,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904370690
15 0904370694 648,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0904370694
16 0904370764 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370764
17 0904370700 648,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0904370700
18 0904370710 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370710
19 0904370729 648,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0904370729
20 0904370735 648,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904370735
21 0904370738 648,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0904370738
22 0904370745 648,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0904370745
23 0904370776 648,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0904370776
24 0904370782 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370782
25 0904370830 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370830
26 0904370862 648,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0904370862
27 0904370863 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370863
28 0904370914 648,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0904370914
29 0904371006 648,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0904371006
30 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
31 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
32 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
33 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
34 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
35 09727.8.04.93 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972780493
36 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
37 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
38 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
39 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
40 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
41 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
42 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
43 09.22.88.11.73 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881173
44 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
45 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
46 09.22.88.44.29 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884429
47 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
48 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
49 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
50 0906118792 648,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0906118792
51 09847.8.12.93 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984781293
52 0906118920 648,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0906118920
53 0906118946 648,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0906118946
54 09.22.88.44.36 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884436
55 0915.369.621 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369621
56 0915.369.576 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369576
57 0915.369.570 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369570
58 09633.4.06.96 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963340696
59 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
60 09849.2.12.94 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984921294
61 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969580192
62 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971380185
63 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
64 09.22.88.44.37 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884437
65 09.22.88.44.38 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884438
66 09.22.88.4446 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884446
67 09.22.88.55.25 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885525
68 09.22.88.44.52 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884452
69 09.22.88.5552 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885552
70 09.22.88.55.20 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885520
71 09.22.88.2204 449,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922882204
72 09.22.88.66.87 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886687
73 09645.9.05.94 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964590594
74 09857.4.12.98 520,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0985741298
75 09.22.88.66.34 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886634
76 09.22.88.66.14 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886614
77 09814.9.03.97 520,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981490397
78 09834.4.02.95 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983440295
79 09815.3.03.92 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0981530392
80 012153.66664 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01215366664
81 01869.66.88.98 449,000(VNĐ) 69
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869668898
82 018.693.2222.8 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869322228
83 09685.1.02.83 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0968510283
84 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974970281
85 09834.5.07.82 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983450782
86 01869.0000.74 449,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869000074
87 01867.2222.96 449,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vietnamobile - 01867222296
88 0926.69.59.19 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695919
89 0928.869.345 449,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928869345
90 09685.0.03.84 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0968500384
91 09656.3.05.13 520,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0965630513
92 09818.3.06.70 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981830670
93 09664.0.04.83 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0966400483
94 09644.1.10.95 520,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0964411095
95 09855.7.02.85 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0985570285
96 09648.2.04.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964820481
97 09683.4.07.82 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968340782
98 0926.69.79.29 449,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926697929
99 0926.69.59.29 449,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695929
100 0928.258.123 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928258123

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

SIÊU KHUYẾN MÃI SIM VIETTEL V90

GIẢM GIÁ ĐẾN 55% đến 26/07/2019
 
0985.315.990___899,000
0972.769.881___799,000
0962.669.277___699,000
0976.949.663___599,000
0968.558.114___599,000
0987.556.844___599,000
0964.410.878___499,000
0971.403.909___499,000
0962.701.741___499,000
0983.472.949___499,000
0973.172.949___499,000
0962.140.949___499,000
0969.654.117___499,000
0976.568.077___499,000
0976.514.556___499,000
0967.746.115___499,000
0985.439.667___499,000
0973.479.228___499,000
0987.870.114___499,000
0986.991.077___499,000
0975.641.667___499,000
0981.100.343___499,000
0967.304.636___399,000
0984.791.638___399,000
0963.737.003___399,000
0965.470.430___399,000
0976.715.808___399,000
0971.576.808___399,000
0961.543.757___399,000
0971.945.787___399,000
0974.546.558___399,000
0975.403.626___399,000
0981.790.767___399,000
0979.451.737___399,000
0987.341.707___399,000
0964.034.676___399,000
0964.853.707___399,000
0975.490.656___399,000
0973.413.448___399,000
0988.591.727___399,000
0979.227.209___399,000
0975.946.717___399,000
0964.046.707___399,000
0989.309.337___399,000
0986.108.747___399,000
 

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương