sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Th���y
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
2 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
3 0904370352 648,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0904370352
4 0904370416 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370416
5 0904370431 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370431
6 0904370434 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370434
7 0904370441 648,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 0904370441
8 0904370462 648,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0904370462
9 0904370523 648,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0904370523
10 0904370533 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370533
11 0904370561 648,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0904370561
12 0904370617 648,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0904370617
13 0904370638 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370638
14 0904370690 648,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904370690
15 0904370694 648,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0904370694
16 0904370764 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370764
17 0904370700 648,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0904370700
18 0904370710 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370710
19 0904370729 648,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0904370729
20 0904370735 648,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904370735
21 0904370738 648,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0904370738
22 0904370745 648,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0904370745
23 0904370776 648,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0904370776
24 0904370782 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370782
25 0904370830 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370830
26 0904370862 648,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0904370862
27 0904370863 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370863
28 0904370914 648,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0904370914
29 0904371006 648,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0904371006
30 0904.40.3646 630,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0904403646
31 0906.143.429 630,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0906143429
32 0904.82.6629 630,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0904826629
33 0931.565.065 710,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0931565065
34 0936.7700.35 710,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0936770035
35 0776.456.166 769,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0776456166
36 0936.554.122 769,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0936554122
37 0902.093.786 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0902093786
38 0936.589.086 839,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0936589086
39 0934.311.786 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0934311786
40 0934.327.486 839,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0934327486
41 0934.357.386 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0934357386
42 0906.12.4449 839,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0906124449
43 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
44 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
45 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
46 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
47 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
48 09727.8.04.93 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972780493
49 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
50 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
51 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
52 0934.254.486 839,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0934254486
53 0799.242.232 839,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0799242232
54 0775.312.368 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0775312368
55 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
56 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
57 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
58 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
59 09.22.88.11.73 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881173
60 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
61 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
62 09.22.88.44.29 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884429
63 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
64 0931.597.786 839,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0931597786
65 0934.250.786 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0934250786
66 0904.143.386 839,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904143386
67 0936.745.386 839,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 0936745386
68 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
69 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
70 0904.325.355 839,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0904325355
71 0934.344.755 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0934344755
72 0936.944.288 839,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0936944288
73 0904.424.278 839,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904424278
74 0936.882.474 839,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 0936882474
75 0936.604.614 839,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0936604614
76 0936.540.186 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0936540186
77 0936.505.778 839,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0936505778
78 0936.744.909 839,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 0936744909
79 0901.5757.13 839,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0901575713
80 0904.411.151 839,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Mobifone - 0904411151
81 0902.0099.35 839,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0902009935
82 0934.302.386 839,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0934302386
83 0936.771.299 839,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0936771299
84 0936.875.199 839,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0936875199
85 0936.971.599 839,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Mobifone - 0936971599
86 0906118792 648,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0906118792
87 0936.839.499 839,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Mobifone - 0936839499
88 0931.506.299 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0931506299
89 0936.908.289 839,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0936908289
90 0934.325.768 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0934325768
91 0936.857.386 839,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0936857386
92 0904.438.299 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0904438299
93 0934.288.010 839,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0934288010
94 0901.500.244 839,000(VNĐ) 25
Sim số đẹp Mobifone - 0901500244
95 0934.3366.17 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0934336617
96 0936.767.030 839,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0936767030
97 0934.299.171 839,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0934299171
98 0904.39.31.34 839,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0904393134
99 0936.755.499 839,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0936755499
100 0936.870.689 839,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Mobifone - 0936870689

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp
KHUYẾN MÃI
SIM SỐ ĐẸP 2019
0923.34567.0__2,999,000
0923.34567.4__2,399,000
092.234.1919__1,199,000
0923.511.678__899,000
0927.477.678__899,000
0925.82.8679__899,000
0925.860.866__899,000
0923.500.688__899,000
0927.417.678__899,000
0923.51.9339__890,000
0923.52.52.72__790,000
0923.519.567__699,000
0926.1111.50__699,000
0926.20.30.50__699,000
0926.144.799__699,000
0926.1111.20__699,000


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương