sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0981.52.76.57 420,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981527657
2 01266456686 599,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 01266456686
3 01266455886 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 01266455886
4 01266455466 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 01266455466
5 0981.297.996 420,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0981297996
6 0981.163.396 420,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0981163396
7 01266454656 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 01266454656
8 01266441997 599,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 01266441997
9 01266441987 599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 01266441987
10 01266441976 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 01266441976
11 01284.86.99.86 999,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Mobifone - 01284869986
12 01218.333.567 999,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 01218333567
13 01284.333.567 999,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01284333567
14 01266441977 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 01266441977
15 01266418886 599,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 01266418886
16 01266418866 599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 01266418866
17 0969572367 550,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0969572367
18 01266411997 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 01266411997
19 01266411987 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 01266411987
20 01217.86.11.86 999,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 01217861186
21 01214.765.567 999,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 01214765567
22 01266411986 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 01266411986
23 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
24 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
25 0986.537.217 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0986537217
26 0966.307.657 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0966307657
27 0974748366 660,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0974748366
28 0989.235.407 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0989235407
29 0982.087.617 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982087617
30 0971.074.547 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971074547
31 0967.922.037 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0967922037
32 0965.048.637 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0965048637
33 0968.049.837 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0968049837
34 0971.387.517 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971387517
35 0967.054.926 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967054926
36 0964.021.606 670,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0964021606
37 0978.537.617 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978537617
38 01214.86.11.86 999,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01214861186
39 0989.218.027 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0989218027
40 0971.486.727 670,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0971486727
41 0983.863.716 670,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983863716
42 0983845037 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983845037
43 0988.134.056 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0988134056
44 0988.134.057 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0988134057
45 0964.16.10.67 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0964161067
46 0968.084.577 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0968084577
47 0968.17.2356 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968172356
48 0968.069.046 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0968069046
49 0968.072.936 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968072936
50 0968.178.557 670,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0968178557
51 0989.181.496 520,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0989181496
52 09888.46.587 520,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Viettel - 0988846587
53 09886.268.47 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0988626847
54 09633.4.06.96 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963340696
55 01214.86.00.86 999,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 01214860086
56 0967.486.206 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967486206
57 0968.07.09.17 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968070917
58 0971.680.446 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971680446
59 0971.683.417 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683417
60 0971.683.416 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683416
61 0968.06.10.67 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0968061067
62 0969.65.1227 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0969651227
63 0969.65.1337 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969651337
64 0971.05.4546 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971054546
65 0981.617.867 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0981617867
66 0961.358.776 670,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0961358776
67 0968.064.226 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0968064226
68 0969.65.1326 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0969651326
69 0981.595.726 670,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0981595726
70 0971.680.887 440,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0971680887
71 0964.346.887 670,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0964346887
72 0964172877 670,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964172877
73 0973180227 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0973180227
74 0974.772.156 500,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0974772156
75 0966936446 660,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0966936446
76 0966139486 660,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0966139486
77 0965274766 660,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0965274766
78 0965338396 660,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0965338396
79 0964156896 660,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0964156896
80 0971.683.256 440,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683256
81 0989.79.40.97 500,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0989794097
82 09814.9.03.97 520,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981490397
83 0971.683.276 440,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971683276
84 0971.683.446 440,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971683446
85 0971.683.307 440,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683307
86 0971.683.306 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683306
87 0971.683.447 440,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971683447
88 0971.683.267 440,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971683267
89 0971.683.326 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683326
90 0971.683.347 440,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971683347
91 01253333666 44,799,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 01253333666
92 0971.683.327 440,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683327
93 0971.683.407 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683407
94 0971.683.346 440,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683346
95 0971.683.317 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683317
96 0971.683.406 440,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683406
97 0983.154.966 440,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983154966
98 0984.619.066 440,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0984619066
99 0931.200.476 440,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 0931200476
100 0963486066 660,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0963486066

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Viettel Giảm Giá

09.6602.8839 - 688k
0977.34.2014 - 568k
0973.75.2014 - 568k
09655.16.578 - 499k
0968.986.578 - 550k
0981.410.486 - 688k
0981.20.03.10 - 568k
0975.26.07.74 - 568k
0966.08.12.09 - 568k
0984.23.12.06
- 568k

 

0995.111.333
Giá cũ: 25.690.000đ
GIÁ MỚI: 19.990.000đ

=======*=======

 

Call: 0997.456789


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương