sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968273196 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968273196
2 0968425097 899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968425097
3 0968764197 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968764197
4 0968908597 899,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0968908597
5 0969.895.997 899,000(VNĐ) 71
Sim số đẹp Viettel - 0969895997
6 0969183296 899,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0969183296
7 0969255896 899,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0969255896
8 0969275986 899,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0969275986
9 0969738086 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0969738086
10 0971081516 899,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971081516
11 01257.1144.56 799,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 01257114456
12 0987.362.457 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0987362457
13 0971421667 899,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971421667
14 0971430597 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971430597
15 0971435457 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971435457
16 01232.14.2737 799,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vinaphone - 01232142737
17 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
18 0928.158.486 799,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158486
19 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
20 0986.537.217 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0986537217
21 0986.528.257 698,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0986528257
22 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
23 0947.781.766 1,199,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vinaphone - 0947781766
24 0947.917.866 1,199,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vinaphone - 0947917866
25 0928.158.586 799,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158586
26 0947.802.866 1,199,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0947802866
27 0946.479.866 1,199,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vinaphone - 0946479866
28 0986.359.047 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0986359047
29 0985.72.1016 698,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0985721016
30 0985.08.1056 698,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0985081056
31 0984.895.017 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984895017
32 0984.826.276 698,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0984826276
33 0983.863.716 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983863716
34 0983.497.006 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983497006
35 0982.77.1067 698,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0982771067
36 0982.310.877 698,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0982310877
37 0982.087.617 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982087617
38 098119.1.4.97 698,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981191497
39 0981.617.867 698,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0981617867
40 0981.595.726 698,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0981595726
41 09.22.88.44.36 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884436
42 098.77.00.356 698,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0987700356
43 0979.772.706 698,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0979772706
44 0979.25.3467 698,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0979253467
45 0979.25.0047 698,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0979250047
46 0979.212.837 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979212837
47 0979.06.3537 698,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0979063537
48 0924299987 670,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vietnamobile - 0924299987
49 0927.323.007 799,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927323007
50 0978.559.537 698,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978559537
51 0978.537.617 698,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978537617
52 09633.4.06.96 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963340696
53 0886.722.977 799,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 0886722977
54 0886.734.437 799,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0886734437
55 0917.578.316 799,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0917578316
56 0942.618.216 799,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0942618216
57 0917.578.157 799,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0917578157
58 0965.801.737 480,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0965801737
59 0965.48.98.47 480,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0965489847
60 0945.217.597 799,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0945217597
61 096.5511.367 480,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0965511367
62 0965.731.756 480,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965731756
63 0965.354.016 480,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0965354016
64 0965.30.7896 480,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0965307896
65 0964715206 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0964715206
66 0964714506 480,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964714506
67 0964.29.47.46 480,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964294746
68 0964.149.826 480,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0964149826
69 0977.989.026 698,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0977989026
70 0963.60.31.37 480,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0963603137
71 0977.267.537 698,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0977267537
72 0977.455.086 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0977455086
73 0976.48.1086 698,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0976481086
74 0976.277.026 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976277026
75 0976.085.026 698,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0976085026
76 0975.506.036 698,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0975506036
77 0975.077.256 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0975077256
78 0974.772.156 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0974772156
79 0963497346 480,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0963497346
80 0973.909.346 698,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0973909346
81 0973.307.906 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0973307906
82 0973.1888.47 698,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0973188847
83 0973.155.067 698,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0973155067
84 0963.238.316 480,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0963238316
85 0972.677.436 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0972677436
86 0972.930.587 698,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0972930587
87 0972.142.737 698,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0972142737
88 0971.486.727 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0971486727
89 0971.387.517 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971387517
90 0943.737.866 1,199,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0943737866
91 0944.022.866 1,199,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0944022866
92 0971.074.547 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971074547
93 0971.05.4546 698,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971054546
94 097.44.66.537 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0974466537
95 097.24.18116 698,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0972418116
96 0969.889.147 698,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0969889147
97 09.22.88.44.37 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884437
98 09.22.88.4446 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884446
99 09.22.88.66.87 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886687
100 0962.290.947 480,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0962290947

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Sim Vietnamobile giảm giá CỰC SỐC!

0923.34567.0___999k
0923.34567.4___799k
0927.480.789___599k
0923.511.678___499k
0927.477.678___499k
0925.82.8679___499k
0925.860.866___499k
0923.500.688___399k
0927.417.678___399k
0923.51.9339___399k
0925.790.799___399k
0923.535.636___399k
0923.52.52.72___399k
0923.344.899___399k
0923.519.567___399k
0926.1111.50___399k
0926.20.30.50___399k
0926.144.799___399k
0926.1111.20___399k
 
Áp dụng đến hết 30/09/2018

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương