sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968273196 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968273196
2 0968425097 899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968425097
3 0968764197 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968764197
4 0968908597 899,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0968908597
5 0969.895.997 899,000(VNĐ) 71
Sim số đẹp Viettel - 0969895997
6 0969183296 899,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0969183296
7 0969255896 899,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0969255896
8 0969275986 899,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0969275986
9 0969738086 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0969738086
10 0971081516 899,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971081516
11 0967.469.147 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0967469147
12 0967.638.317 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967638317
13 0968.069.517 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968069517
14 0968.074.247 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968074247
15 0968.079.647 570,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0968079647
16 0968.082.467 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968082467
17 0966.724.706 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0966724706
18 0965.546.437 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965546437
19 0965.831.457 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0965831457
20 0965.914.536 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0965914536
21 0965.947.507 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0965947507
22 0966.072.776 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0966072776
23 0966.384.067 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0966384067
24 0971430597 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971430597
25 0971435457 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971435457
26 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
27 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
28 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
29 0965.157.436 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0965157436
30 0964.734.687 570,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0964734687
31 0964.644.206 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0964644206
32 0964.452.137 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0964452137
33 0964.305.647 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0964305647
34 0964.258.826 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0964258826
35 0964.218.756 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0964218756
36 0963.785.276 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0963785276
37 0963.481.806 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0963481806
38 09.22.88.44.36 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884436
39 0963.443.046 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0963443046
40 0962.751.736 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0962751736
41 0962.724.056 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0962724056
42 0962.550.746 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0962550746
43 0962.571.406 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962571406
44 0962.414.467 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0962414467
45 0962.083.446 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0962083446
46 0915.369.576 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369576
47 09633.4.06.96 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963340696
48 0916.536.887 420,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0916536887
49 0961.958.846 570,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0961958846
50 0916.361.887 420,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0916361887
51 0916.084.097 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0916084097
52 091.575.7896 420,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vinaphone - 0915757896
53 0914.823.677 420,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0914823677
54 0914.78.1646 420,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0914781646
55 0961.914.017 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961914017
56 0914.417.226 420,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0914417226
57 0961.836.257 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0961836257
58 0961.243.527 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0961243527
59 0961.074.177 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0961074177
60 09.787.383.26 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978738326
61 09.697.68.627 570,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0969768627
62 09.6664.1057 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966641057
63 0988132347 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0988132347
64 0987938407 570,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0987938407
65 0913.346.507 420,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0913346507
66 0913.195.026 420,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0913195026
67 0913.187.917 420,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0913187917
68 0985216827 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0985216827
69 0983059407 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983059407
70 0982355476 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0982355476
71 0979964876 570,000(VNĐ) 65
Sim số đẹp Viettel - 0979964876
72 0977753427 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0977753427
73 09.22.88.44.37 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884437
74 09.22.88.4446 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884446
75 09.22.88.66.87 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886687
76 0977455326 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0977455326
77 09814.9.03.97 520,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981490397
78 091.303.5517 420,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Vinaphone - 0913035517
79 0913.024.996 420,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0913024996
80 0912.896.937 420,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vinaphone - 0912896937
81 0912.905.897 420,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0912905897
82 0912.925.446 420,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0912925446
83 0912.935.596 420,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0912935596
84 0912.83.1296 420,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0912831296
85 01867.2222.96 449,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vietnamobile - 01867222296
86 0971678296 899,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0971678296
87 0971889197 899,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0971889197
88 0888176417 599,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0888176417
89 0888215696 599,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0888215696
90 0907542656 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0907542656
91 0939914246 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0939914246
92 0907023887 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0907023887
93 0961.643.087 500,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0961643087
94 0921.168.166 859,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921168166
95 0921.81.91.66 859,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921819166
96 0921.818.966 859,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921818966
97 0906.249.887 500,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0906249887
98 0903.428.967 500,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0903428967
99 0902.238.497 500,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0902238497
100 0888.86.7787 1,049,000(VNĐ) 67
Sim số đẹp Vinaphone - 0888867787

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Sim Vietnamobile giảm giá CỰC SỐC!

0923.34567.0___999k
0923.34567.4___799k
0927.480.789___599k
0923.511.678___499k
0927.477.678___499k
0925.82.8679___499k
0925.860.866___499k
0923.500.688___399k
0927.417.678___399k
0923.51.9339___399k
0925.790.799___399k
0923.535.636___399k
0923.52.52.72___399k
0923.344.899___399k
0923.519.567___399k
0926.1111.50___399k
0926.20.30.50___399k
0926.144.799___399k
0926.1111.20___399k
 
Áp dụng đến hết 30/09/2018

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương