sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0904370416 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370416
2 0904370617 648,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0904370617
3 0904370776 648,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0904370776
4 0904371006 648,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0904371006
5 0904.40.3646 630,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0904403646
6 0776.456.166 769,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0776456166
7 0902.093.786 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0902093786
8 0936.589.086 839,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0936589086
9 0934.311.786 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0934311786
10 0934.327.486 839,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0934327486
11 0934.357.386 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0934357386
12 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
13 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
14 0934.254.486 839,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0934254486
15 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
16 0931.597.786 839,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0931597786
17 0934.250.786 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0934250786
18 0904.143.386 839,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904143386
19 0936.745.386 839,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 0936745386
20 0936.540.186 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0936540186
21 0934.302.386 839,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0934302386
22 0936.857.386 839,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0936857386
23 0934.3366.17 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0934336617
24 0936.816.626 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0936816626
25 0904.2288.57 839,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0904228857
26 0936.64.1116 839,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0936641116
27 0934.36.7447 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0934367447
28 0904.13.7117 839,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0904137117
29 0906118946 648,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0906118946
30 0936.749.186 839,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0936749186
31 0934.325.486 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0934325486
32 0934.2727.56 839,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0934272756
33 09.22.88.44.36 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884436
34 0934.2299.07 839,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0934229907
35 0901.597.486 839,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0901597486
36 0936.703.986 839,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 0936703986
37 0936.775.286 839,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0936775286
38 0906.058.786 839,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0906058786
39 0904.105.986 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0904105986
40 0904.378.186 839,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0904378186
41 0936.53.6776 839,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0936536776
42 0936.573.186 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0936573186
43 0936.80.7557 839,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0936807557
44 0915.369.576 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369576
45 09633.4.06.96 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963340696
46 0889356077 549,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0889356077
47 0889356557 549,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 0889356557
48 0932.344.786 839,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0932344786
49 0904.948.186 839,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0904948186
50 0932.304.986 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0932304986
51 0904.720.286 839,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904720286
52 0889759296 549,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0889759296
53 0889759566 549,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0889759566
54 0889759266 549,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vinaphone - 0889759266
55 0932.472.186 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0932472186
56 0931.372.986 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0931372986
57 0904.946.186 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0904946186
58 0932.493.786 839,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 0932493786
59 0889761767 549,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vinaphone - 0889761767
60 0931.380.986 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0931380986
61 0931.387.486 839,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0931387486
62 0932.364.986 839,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0932364986
63 0932.49.1286 839,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0932491286
64 0932.462.986 839,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0932462986
65 0919571216 549,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0919571216
66 0904.787.086 839,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0904787086
67 0932.371.786 839,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0932371786
68 0904.954.386 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0904954386
69 0904.95.0086 839,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0904950086
70 0934.419.486 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0934419486
71 0932.325.486 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0932325486
72 0901.749.386 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0901749386
73 0904.964.386 839,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0904964386
74 0904.736.086 839,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0904736086
75 0904.745.486 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0904745486
76 0934.406.786 839,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0934406786
77 0904.734.986 839,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0904734986
78 0932.463.786 839,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0932463786
79 0932.495.486 839,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0932495486
80 0936.89.7447 839,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0936897447
81 0936.83.7117 839,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0936837117
82 0932.335.786 839,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0932335786
83 0932.331.786 839,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0932331786
84 0906.047.386 909,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0906047386
85 0906.005.086 909,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0906005086
86 0904.433.437 909,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0904433437
87 0901.53.51.57 909,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0901535157
88 0904.353.786 909,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0904353786
89 0936.74.1286 909,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0936741286
90 0936.665.717 909,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0936665717
91 09.22.88.44.37 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884437
92 09.22.88.4446 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884446
93 09.22.88.66.87 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886687
94 0919629086 549,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0919629086
95 0936.553.186 909,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0936553186
96 09814.9.03.97 520,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981490397
97 0919634286 549,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0919634286
98 0919634186 549,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0919634186
99 0919635766 549,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0919635766
100 0919635786 549,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vinaphone - 0919635786

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp
KHUYẾN MÃI
SIM SỐ ĐẸP 2019
0923.34567.0__2,999,000
0923.34567.4__2,399,000
092.234.1919__1,199,000
0923.511.678__899,000
0927.477.678__899,000
0925.82.8679__899,000
0925.860.866__899,000
0923.500.688__899,000
0927.417.678__899,000
0923.51.9339__890,000
0923.52.52.72__790,000
0923.519.567__699,000
0926.1111.50__699,000
0926.20.30.50__699,000
0926.144.799__699,000
0926.1111.20__699,000


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương