sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0977095267 749,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977095267
2 0977498876 749,000(VNĐ) 65
Sim số đẹp Viettel - 0977498876
3 0979.364.727 749,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0979364727
4 0966.745.276 460,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0966745276
5 0928.158.606 649,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158606
6 0928.158.536 649,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158536
7 0928.158.597 649,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158597
8 0928.158.526 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158526
9 0927.165.787 649,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927165787
10 0868.735.316 649,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0868735316
11 0988.693.876 798,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Viettel - 0988693876
12 0868.730.557 649,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0868730557
13 0868.717.627 649,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0868717627
14 0988.276.357 798,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0988276357
15 0987.108.826 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0987108826
16 01694.530.616 649,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 01694530616
17 01689.851.346 649,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 01689851346
18 01689.397.556 649,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 01689397556
19 01684.508.797 649,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 01684508797
20 01686.329.667 649,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 01686329667
21 0981873266 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981873266
22 0981873276 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981873276
23 01673.01.2236 649,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 01673012236
24 01669.466.156 649,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 01669466156
25 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
26 0167.554.1236 649,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 01675541236
27 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
28 0986.357.897 798,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0986357897
29 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
30 0985.865.027 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0985865027
31 0985.42.7786 798,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0985427786
32 0985.220.357 798,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0985220357
33 0983.897.976 798,000(VNĐ) 66
Sim số đẹp Viettel - 0983897976
34 0983.777.046 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983777046
35 0982.983.107 798,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0982983107
36 0979.25.1237 798,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0979251237
37 0979.252.477 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0979252477
38 0978.162.556 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0978162556
39 0976.377.486 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0976377486
40 01667.003.216 649,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 01667003216
41 0976.075.086 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0976075086
42 0976.044.586 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0976044586
43 0976.044.086 798,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0976044086
44 0973.980.357 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0973980357
45 0973.777.416 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0973777416
46 09.22.88.44.36 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884436
47 0973.495.186 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0973495186
48 0973.320.357 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0973320357
49 0973.064.186 798,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0973064186
50 0972.777.427 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0972777427
51 0971.256.436 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971256436
52 097.595.2467 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0975952467
53 0987328217 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0987328217
54 01659.032.587 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 01659032587
55 0987325797 749,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0987325797
56 0969.166.027 798,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0969166027
57 09633.4.06.96 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963340696
58 01656.276.696 649,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 01656276696
59 0989.628.497 699,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0989628497
60 0966.94.2276 460,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0966942276
61 0966.148.216 460,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966148216
62 0989.326.217 699,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0989326217
63 01665361997 1,499,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 01665361997
64 0968.852.707 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968852707
65 0968.337.957 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968337957
66 0968.21.7447 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0968217447
67 0967.26.08.26 798,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967260826
68 0967.529.766 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0967529766
69 0962.69.1486 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0962691486
70 0962.47.01.47 798,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962470147
71 0988.636.527 699,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0988636527
72 0949.947.886 798,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Vinaphone - 0949947886
73 0949.624.866 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vinaphone - 0949624866
74 0948.907.866 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vinaphone - 0948907866
75 0948.074.387 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0948074387
76 0946.949.866 798,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Vinaphone - 0946949866
77 0945.474.866 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0945474866
78 0945.425.866 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0945425866
79 0944.712.866 798,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0944712866
80 0944.074.377 798,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0944074377
81 0944.074.337 798,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0944074337
82 01665281997 1,499,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 01665281997
83 0943.128.196 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0943128196
84 0942.128.277 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0942128277
85 0942.128.227 798,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0942128227
86 0942.034.866 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0942034866
87 09.8881.4937 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0988814937
88 01665271997 1,499,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 01665271997
89 01665251997 1,499,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 01665251997
90 0987.529.617 699,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0987529617
91 09.79997.257 798,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Viettel - 0979997257
92 09.7767.10.76 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977671076
93 0973199906 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0973199906
94 0966640977 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0966640977
95 09678.01197 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967801197
96 0979.044497 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0979044497
97 0973.922287 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0973922287
98 0973.702227 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0973702227
99 09.22.88.44.37 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884437
100 09.22.88.4446 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884446

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương