sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0984.719.846 620,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0984719846
2 0984.396.147 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984396147
3 0984.107.316 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984107316
4 0984.184.417 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0984184417
5 0984.26.5576 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0984265576
6 0983.843.407 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983843407
7 0983.845.306 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983845306
8 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
9 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
10 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
11 0982.867.457 620,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0982867457
12 0982.855.137 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982855137
13 0982.68.0967 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0982680967
14 0981.849.347 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0981849347
15 0981.843.026 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0981843026
16 0981.835.927 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0981835927
17 0981.704.157 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981704157
18 0981.695.157 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981695157
19 0981.648.726 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981648726
20 0981.637.046 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0981637046
21 0981.630.937 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0981630937
22 0981.602.827 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981602827
23 0981.59.1057 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0981591057
24 0981.579.547 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0981579547
25 0981.475.637 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981475637
26 0981.315.127 620,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0981315127
27 0981.016.527 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0981016527
28 09.22.88.44.36 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884436
29 0979.628.416 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0979628416
30 0979.304.326 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0979304326
31 0979.149.227 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0979149227
32 0978.754.337 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978754337
33 0978.599.406 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0978599406
34 0978.544.916 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978544916
35 0915.369.576 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369576
36 09633.4.06.96 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963340696
37 0889356077 549,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0889356077
38 0889356557 549,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 0889356557
39 0327.040396 610,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0327040396
40 0978.306.047 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0978306047
41 0978.148.346 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0978148346
42 0889759296 549,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0889759296
43 0889759566 549,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0889759566
44 0889759266 549,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vinaphone - 0889759266
45 0978.042.516 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0978042516
46 0889761767 549,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vinaphone - 0889761767
47 0977.988.347 620,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0977988347
48 0327.010986 610,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0327010986
49 0977.981.756 620,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0977981756
50 0919571216 549,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0919571216
51 0977.680.237 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0977680237
52 0977.547.536 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0977547536
53 0977.2575.36 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0977257536
54 0977.252.206 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0977252206
55 0977.186.517 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0977186517
56 0976.918.416 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0976918416
57 0976.601.496 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0976601496
58 0976.499.736 620,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0976499736
59 0975.902.837 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0975902837
60 0975.653.197 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0975653197
61 0975.460.587 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0975460587
62 0975.407.947 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0975407947
63 0975.34.8187 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0975348187
64 0975.248.697 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0975248697
65 0974.919.046 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0974919046
66 0974.831.716 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0974831716
67 0974.520.106 620,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0974520106
68 0974.299.716 620,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0974299716
69 0974.257.026 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0974257026
70 0974.142.107 620,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0974142107
71 0973.967.457 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0973967457
72 09.22.88.44.37 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884437
73 09.22.88.4446 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884446
74 09.22.88.66.87 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886687
75 0919629086 549,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0919629086
76 09814.9.03.97 520,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981490397
77 0919634286 549,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0919634286
78 0919634186 549,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0919634186
79 0919635766 549,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0919635766
80 0919635786 549,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vinaphone - 0919635786
81 0919637266 549,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0919637266
82 0919638397 549,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vinaphone - 0919638397
83 0919638786 549,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vinaphone - 0919638786
84 0919641786 549,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0919641786
85 0919645786 549,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vinaphone - 0919645786
86 01867.2222.96 449,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vietnamobile - 01867222296
87 0382.94.4466 610,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0382944466
88 0365.29.11.97 610,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0365291197
89 0353.20.01.96 610,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Viettel - 0353200196
90 0353.03.08.06 610,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Viettel - 0353030806
91 0339.02.04.86 610,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0339020486
92 0338.22.09.87 610,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0338220987
93 0337.25.04.96 610,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0337250496
94 0398121116 610,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0398121116
95 0395325567 610,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0395325567
96 0393602017 610,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0393602017
97 0388010677 610,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0388010677
98 0386435567 610,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0386435567
99 0379030187 610,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0379030187
100 0362394456 610,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0362394456

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương