sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thổ
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0904370729 648,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0904370729
2 09.22.88.44.29 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884429
3 0926.69.59.19 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695919
4 0926.69.79.29 449,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926697929
5 0926.69.59.29 449,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695929
6 0926.69.59.09 449,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695909
7 0823.252.889 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0823252889
8 092.11.33.44.9 449,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921133449
9 0927.46.29.39 449,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927462939
10 0926.696.949 449,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926696949
11 0858.875.899 570,000(VNĐ) 67
Sim số đẹp Vinaphone - 0858875899
12 0824.115.899 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0824115899
13 0826.70.0679 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0826700679
14 0845.97.91.99 570,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Vinaphone - 0845979199
15 0825.06.00.09 570,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vinaphone - 0825060009
16 0839.72.0009 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0839720009
17 0852.97.91.99 570,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vinaphone - 0852979199
18 0846.97.91.99 570,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Vinaphone - 0846979199
19 0836.315.989 649,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0836315989
20 0886.32.0989 649,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0886320989
21 0855.445.989 649,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vinaphone - 0855445989
22 0848.122.989 649,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0848122989
23 0858.022.689 649,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0858022689
24 0941771269 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0941771269
25 0947887269 649,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vinaphone - 0947887269
26 0949797269 649,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Vinaphone - 0949797269
27 0845.000.589 649,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0845000589
28 0853.575.889 649,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Vinaphone - 0853575889
29 0845.585.589 649,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vinaphone - 0845585589
30 0858.900.899 649,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 0858900899
31 0946.312.399 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0946312399
32 0946.505.199 649,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0946505199
33 0842.535.799 649,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0842535799
34 0846.94.6899 649,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0846946899
35 0982.95.0609 500,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982950609
36 0979.486.229 500,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0979486229
37 0981.91.5759 500,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0981915759
38 096.190.8969 500,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0961908969
39 0869693299 899,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0869693299
40 0854777139 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0854777139
41 0858506969 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 0858506969
42 0838255929 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0838255929
43 0838259559 899,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vinaphone - 0838259559
44 01282.22.08.89 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01282220889
45 01288.224.229 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01288224229
46 01215.28.11.89 449,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01215281189
47 012.66.38.68.99 449,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Mobifone - 01266386899
48 01205.689.489 449,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 01205689489
49 01215.39.11.99 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 01215391199
50 01282.14.77.99 449,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 01282147799
51 01202.269.669 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 01202269669
52 01205.76.9889 449,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 01205769889
53 0128.223.9889 449,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 01282239889
54 01225.369.869 449,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 01225369869
55 01225.289.689 449,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 01225289689
56 01228.369.869 449,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 01228369869
57 01202.21.29.29 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 01202212929
58 0904399709 648,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0904399709
59 0939.226.099 1,499,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0939226099
60 0939.268.969 1,499,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Mobifone - 0939268969
61 0939.68.33.89 1,499,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Mobifone - 0939683389
62 0907.28.9119 1,499,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0907289119
63 0886.557.699 749,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0886557699
64 0945.101.799 749,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0945101799
65 0945.494.929 749,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vinaphone - 0945494929
66 0941.059.579 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0941059579
67 0886.848.479 749,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Vinaphone - 0886848479
68 0946.115.879 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0946115879
69 0948.023.379 749,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0948023379
70 0886.776.479 749,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Vinaphone - 0886776479
71 0943.764.979 749,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Vinaphone - 0943764979
72 0942.510.779 749,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0942510779
73 0886.87.6839 749,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0886876839
74 094.124.6669 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0941246669
75 0941.662.289 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0941662289
76 09676.5.01.09 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0967650109
77 09634.6.12.09 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963461209
78 09618.4.01.09 520,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961840109
79 01678.39.2009 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 01678392009
80 09.1234.0329 639,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vinaphone - 0912340329
81 0939.72.9119 1,499,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0939729119
82 0932.990.879 1,499,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Mobifone - 0932990879
83 0939.008.579 1,499,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0939008579
84 0907.111.019 1,499,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Mobifone - 0907111019
85 0932.86.9229 1,499,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0932869229
86 0939.565.299 1,499,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0939565299
87 0939.21.9009 1,499,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0939219009
88 0931.011.599 1,499,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0931011599
89 0931.022.199 1,499,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0931022199
90 0931.022.599 1,499,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0931022599
91 0931.055.299 1,499,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0931055299
92 0907.966.279 1,499,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0907966279
93 0939.996.739 1,499,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Mobifone - 0939996739
94 0939.966.479 1,499,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Mobifone - 0939966479
95 0939.877.239 1,499,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0939877239
96 0939.858.099 1,499,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Mobifone - 0939858099
97 0939.661.839 1,499,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0939661839
98 0938.377.079 1,499,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0938377079
99 0907.988.479 1,499,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Mobifone - 0907988479
100 0907.919.639 1,499,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0907919639

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp
KHUYẾN MÃI
SIM SỐ ĐẸP 2019
0923.34567.0__2,999,000
0923.34567.4__2,399,000
092.234.1919__1,199,000
0923.511.678__899,000
0927.477.678__899,000
0923.500.688__899,000
0927.417.678__899,000
0923.51.9339__890,000
0923.52.52.72__790,000
0923.519.567__699,000
0926.1111.50__699,000
0926.20.30.50__699,000
0926.144.799__699,000
0926.1111.20__699,000


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương