sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thổ
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09.22.88.44.29 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884429
2 0926.69.59.19 449,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695919
3 0926.69.79.29 449,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926697929
4 0926.69.59.29 449,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695929
5 0926.69.59.09 449,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695909
6 092.11.33.44.9 449,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921133449
7 0927.46.29.39 449,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927462939
8 0926.696.949 449,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926696949
9 0971470689 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0971470689
10 0974824089 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0974824089
11 0964942169 599,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0964942169
12 0345.601.149 699,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0345601149
13 0343.049.649 699,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0343049649
14 0913381589 654,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0913381589
15 0346.000.609 649,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Viettel - 0346000609
16 0982.95.0609 500,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982950609
17 0979.486.229 500,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0979486229
18 0981.91.5759 500,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0981915759
19 096.190.8969 500,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0961908969
20 0937.988.969 1,499,000(VNĐ) 68
Sim số đẹp Mobifone - 0937988969
21 01282.22.08.89 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01282220889
22 01288.224.229 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01288224229
23 01215.28.11.89 449,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01215281189
24 012.66.38.68.99 449,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Mobifone - 01266386899
25 01205.689.489 449,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 01205689489
26 01215.39.11.99 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 01215391199
27 01282.14.77.99 449,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 01282147799
28 01202.269.669 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 01202269669
29 01205.76.9889 449,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 01205769889
30 0128.223.9889 449,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 01282239889
31 01225.369.869 449,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 01225369869
32 01225.289.689 449,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 01225289689
33 01228.369.869 449,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 01228369869
34 01202.21.29.29 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 01202212929
35 0939.311.479 1,599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0939311479
36 0901.004.379 1,599,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0901004379
37 0939.633.479 1,599,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0939633479
38 0939.600.579 1,599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0939600579
39 0931478459 410,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0931478459
40 0901351249 410,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0901351249
41 0938302349 410,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0938302349
42 0901327629 410,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0901327629
43 0938944529 410,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0938944529
44 0903193059 440,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0903193059
45 0938916149 440,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0938916149
46 0938023309 440,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0938023309
47 0962887549 440,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0962887549
48 0938720509 450,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0938720509
49 09676.5.01.09 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0967650109
50 09634.6.12.09 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963461209
51 09618.4.01.09 520,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961840109
52 01678.39.2009 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 01678392009
53 09.1234.0329 639,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vinaphone - 0912340329
54 0938151869 450,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0938151869
55 0903906029 450,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0903906029
56 0903340169 460,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0903340169
57 0901396519 420,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0901396519
58 0938269709 420,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0938269709
59 0907.488.179 1,599,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0907488179
60 0939.905.779 1,599,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Mobifone - 0939905779
61 0939.78.1179 1,599,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0939781179
62 0907.83.76.79 1,599,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Mobifone - 0907837679
63 0902261099 1,149,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0902261099
64 0923281979 1,179,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vietnamobile - 0923281979
65 0976354769 420,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0976354769
66 0981501209 420,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0981501209
67 0964082719 420,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964082719
68 0938130619 420,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0938130619
69 0938710609 420,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0938710609
70 0903676029 420,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0903676029
71 0938087029 420,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0938087029
72 0923970179 420,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0923970179
73 0926382579 420,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926382579
74 0925613279 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0925613279
75 0836.17.09.79 599,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0836170979
76 0842.28.07.79 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0842280779
77 0843.15.07.79 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0843150779
78 0859.22.09.79 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0859220979
79 0836.14.07.79 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0836140779
80 0843.07.09.79 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0843070979
81 0847.12.07.79 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0847120779
82 0814.08.09.79 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0814080979
83 0846.17.09.79 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0846170979
84 0849.29.07.79 599,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vinaphone - 0849290779
85 0846.97.91.99 570,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Vinaphone - 0846979199
86 0845.97.91.99 570,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Vinaphone - 0845979199
87 0852.97.91.99 570,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Vinaphone - 0852979199
88 0825.06.00.09 570,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vinaphone - 0825060009
89 0986487439 549,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0986487439
90 0986482459 549,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0986482459
91 0985628129 549,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0985628129
92 0941.144.069 430,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0941144069
93 0941.144.769 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0941144769
94 0941.147.469 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0941147469
95 0921.288.299 2,099,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921288299
96 0949.10.03.89 599,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0949100389
97 0886.15.08.89 599,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0886150889
98 0944.16.02.99 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0944160299
99 0946.03.04.99 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0946030499
100 0946.04.03.99 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0946040399

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

SIÊU KHUYẾN MÃI SIM VIETTEL V90

Xem List sim V90 TẠI ĐÂY

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương