sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Thổ
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0978.23.07.09 1,499,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0978230709
2 0899.072.579 1,499,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Mobifone - 0899072579
3 0899.00.75.79 1,499,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0899007579
4 0975.954.319 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0975954319
5 0975.682.519 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0975682519
6 0899.077.389 1,499,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Mobifone - 0899077389
7 0933071149 510,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0933071149
8 0125.751.6969 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 01257516969
9 0125.651.6969 899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 01256516969
10 0975.216.549 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0975216549
11 0974.438.359 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0974438359
12 0973.108.419 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0973108419
13 0919958239 639,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vinaphone - 0919958239
14 0915927839 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0915927839
15 0915927819 670,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0915927819
16 0971.408.049 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971408049
17 0975.167.519 430,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0975167519
18 0969.975.909 620,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Viettel - 0969975909
19 0969.728.919 620,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0969728919
20 0969.554.759 620,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0969554759
21 0969.330.629 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0969330629
22 0969.164.529 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0969164529
23 0968.184.309 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0968184309
24 0968.085.849 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968085849
25 0968.074.519 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0968074519
26 0971.683.419 440,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971683419
27 0971.683.359 440,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0971683359
28 09.63.63.15.19 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0963631519
29 0125.551.6969 899,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 01255516969
30 0968.698.349 470,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0968698349
31 096.858.6949 470,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Viettel - 0968586949
32 0125.351.6969 899,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 01253516969
33 0968.698.549 470,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Viettel - 0968698549
34 0966.968.549 470,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0966968549
35 0968.698.249 470,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0968698249
36 0993.964.399 480,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Gmobile - 0993964399
37 0907.233.889 1,199,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0907233889
38 0907.86.5559 1,199,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0907865559
39 0916.75.1319 480,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0916751319
40 0911.074.329 480,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0911074329
41 0941.062.459 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0941062459
42 0994370789 599,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Gmobile - 0994370789
43 0971.13.03.89 1,499,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971130389
44 0974.089.159 599,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0974089159
45 0969.383.209 599,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969383209
46 0949.84.27.29 599,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vinaphone - 0949842729
47 0939.974.589 599,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Mobifone - 0939974589
48 0939.19.25.49 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Mobifone - 0939192549
49 0937.61.50.59 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0937615059
50 0935.19.38.29 599,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0935193829
51 0932.996.249 599,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0932996249
52 0932.992.189 599,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0932992189
53 0932.87.2349 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0932872349
54 0932.844.709 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0932844709
55 0932.842.559 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0932842559
56 0932.84.41.49 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0932844149
57 0932.84.29.49 599,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0932842949
58 0932.84.13.19 599,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0932841319
59 0931.028.559 599,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0931028559
60 0931.024.119 599,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0931024119
61 0931.02.41.49 599,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0931024149
62 0918.83.13.29 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0918831329
63 0918.822.319 599,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0918822319
64 0918.82.32.59 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0918823259
65 0918.82.32.49 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0918823249
66 0918.82.32.19 599,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0918823219
67 0918.82.12.09 599,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0918821209
68 0918.814.019 599,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0918814019
69 0967.1010.29 620,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0967101029
70 0947.347.469 480,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0947347469
71 0911.074.319 480,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vinaphone - 0911074319
72 0941.062.319 480,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vinaphone - 0941062319
73 0913.027.949 480,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0913027949
74 0916.75.0409 480,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0916750409
75 0946.543.229 480,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0946543229
76 0916.740.139 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0916740139
77 0916.740.239 480,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0916740239
78 01693009929 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 01693009929
79 0966.960.349 480,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0966960349
80 096.858.6749 480,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0968586749
81 096.858.6549 480,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0968586549
82 09.6671.6709 490,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0966716709
83 0966.968.419 490,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0966968419
84 0911756669 1,449,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0911756669
85 01693.062.979 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 01693062979
86 01694.796.949 570,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Viettel - 01694796949
87 01689.509.209 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 01689509209
88 01676.784.449 570,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 01676784449
89 01632.766.399 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 01632766399
90 01627.070.509 570,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 01627070509
91 01626.119.819 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 01626119819
92 01626.941.879 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 01626941879
93 0994362789 599,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Gmobile - 0994362789
94 0125.251.6969 899,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 01252516969
95 0125.941.6969 899,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 01259416969
96 0125.841.6969 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 01258416969
97 0125.441.6969 899,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 01254416969
98 0125.541.6969 899,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 01255416969
99 0125.931.6969 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 01259316969
100 0125.241.6969 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 01252416969

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Viettel Giảm Giá

09.6602.8839 - 688k
0977.34.2014 - 568k
0973.75.2014 - 568k
09655.16.578 - 499k
0968.986.578 - 550k
0981.410.486 - 688k
0981.20.03.10 - 568k
0975.26.07.74 - 568k
0966.08.12.09 - 568k
0984.23.12.06
- 568k

 

0995.111.333
Giá cũ: 25.690.000đ
GIÁ MỚI: 19.990.000đ

=======*=======

 

Call: 0997.456789


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương