sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0901.461.760 450,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0901461760
2 0901.461.570 450,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0901461570
3 0901.460.851 450,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0901460851
4 0901.460.621 450,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Mobifone - 0901460621
5 0901.460.281 450,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0901460281
6 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
7 0901.460.031 450,000(VNĐ) 24
Sim số đẹp Mobifone - 0901460031
8 0985.017.301 620,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0985017301
9 0984.960.421 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0984960421
10 0984.928.840 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0984928840
11 0984.808.791 620,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0984808791
12 0984.635.850 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984635850
13 0984.519.861 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984519861
14 0984.437.621 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0984437621
15 0984.128.480 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0984128480
16 0984.260.721 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984260721
17 0984.026.130 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0984026130
18 0983.374.110 620,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0983374110
19 0983.425.200 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0983425200
20 0983.494.551 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983494551
21 0983.502.571 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0983502571
22 0983.695.710 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983695710
23 0983.722.160 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0983722160
24 0983.840.930 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983840930
25 0983.846.410 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983846410
26 0983.847.360 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983847360
27 0983.850.941 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983850941
28 0983.853.740 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983853740
29 0983.853.780 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983853780
30 0901.459.980 450,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0901459980
31 0901.459.940 450,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0901459940
32 0901.459.910 450,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0901459910
33 0901.459.921 450,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0901459921
34 0901.459.830 450,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0901459830
35 0901.459.840 450,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0901459840
36 0901.459.850 450,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0901459850
37 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
38 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
39 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
40 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
41 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
42 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
43 0983.085.361 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983085361
44 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
45 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
46 0982.71.20.40 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0982712040
47 0982.583.601 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0982583601
48 0982.372.870 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0982372870
49 0982.313.761 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0982313761
50 0982.060.530 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0982060530
51 0981.975.721 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981975721
52 0981.850.621 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0981850621
53 0981.849.420 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0981849420
54 0981.606.571 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981606571
55 0981.591.761 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0981591761
56 0981.583.871 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981583871
57 0981.506.031 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0981506031
58 0981.488.301 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981488301
59 0981.486.620 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0981486620
60 0981.326.031 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0981326031
61 0981.31.04.81 620,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0981310481
62 0981.064.201 620,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0981064201
63 0981.059.760 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0981059760
64 098.242.1061 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0982421061
65 098.1953.201 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981953201
66 0979.837.840 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0979837840
67 0979.785.401 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0979785401
68 0979.517.350 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0979517350
69 0979.224.790 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0979224790
70 0978.73.1891 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978731891
71 0978.619.030 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0978619030
72 0978.437.350 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0978437350
73 0978.377.091 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0978377091
74 0978.377.081 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0978377081
75 0919.043.161 520,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Vinaphone - 0919043161
76 0919.047.881 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0919047881
77 0915.369.621 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369621
78 0915.369.570 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369570
79 0978.369.351 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0978369351
80 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
81 0889356590 549,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0889356590
82 0889356760 549,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0889356760
83 0889761080 549,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0889761080
84 0977.989.430 620,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0977989430
85 0919357960 549,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0919357960
86 0977.740.901 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0977740901
87 0977.518.751 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977518751
88 0976.717.491 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0976717491
89 0976.548.400 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0976548400
90 0976.496.781 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0976496781
91 0975.957.481 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0975957481
92 0975.746.401 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0975746401
93 0975.626.851 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975626851
94 0919626761 549,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0919626761
95 0919626391 549,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0919626391
96 0919626390 549,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0919626390
97 0975.596.051 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0975596051
98 0975.203.321 620,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0975203321
99 0975.054.791 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0975054791
100 0974.987.201 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974987201

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

THÔNG BÁO!

CÔNG TY NGHỈ TẾT 2019

từ ngày 31/01 đến hết ngày 12/02/2019.

Kính chúc quý khách hàng năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý!


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương