sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0979.771.440 549,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979771440
2 0979.567.680 549,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0979567680
3 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
4 0977.633.560 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0977633560
5 0963.100.831 670,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0963100831
6 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
7 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
8 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
9 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
10 0965.611.801 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0965611801
11 0962.319.360 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0962319360
12 0966.42.5051 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0966425051
13 0976.687.021 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976687021
14 0964.980.190 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964980190
15 0971.243.880 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971243880
16 0985.345.410 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0985345410
17 0971.24.24.60 670,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971242460
18 0983.863.720 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983863720
19 0986.366.480 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0986366480
20 0983860920 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983860920
21 0989.665.471 670,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0989665471
22 0983.840.570 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983840570
23 0963.310.141 670,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Viettel - 0963310141
24 0981.592.611 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981592611
25 0971.065.181 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971065181
26 0971.009.260 670,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0971009260
27 0968083530 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0968083530
28 0904320371 549,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Mobifone - 0904320371
29 0968.176.780 670,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968176780
30 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
31 0977.58.9971 500,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0977589971
32 0901776101 979,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 0901776101
33 0978.95.80.81 549,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0978958081
34 0964.912.771 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964912771
35 0965.748.510 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0965748510
36 0967.348.531 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967348531
37 0967.671.731 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967671731
38 0969.884.780 430,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0969884780
39 0971.683.341 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683341
40 096.818.1320 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0968181320
41 0971.683.261 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683261
42 0971.683.260 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683260
43 0971.683.360 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683360
44 0971.683.271 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683271
45 0971.683.361 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683361
46 0971.683.401 430,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971683401
47 0971.683.411 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683411
48 0971.683.351 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683351
49 0968.173.110 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0968173110
50 0968.075.101 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0968075101
51 0971.683.350 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683350
52 0961.342.131 670,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Viettel - 0961342131
53 0961.149.791 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0961149791
54 0961.328.390 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0961328390
55 0961.191.580 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0961191580
56 0961.126.580 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961126580
57 0981.613.991 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0981613991
58 0987.350.611 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0987350611
59 0968.059.681 670,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968059681
60 01655.160.790 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 01655160790
61 0965.869.210 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0965869210
62 0964.465.220 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0964465220
63 0965.795.801 440,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0965795801
64 0962.460.010 670,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Viettel - 0962460010
65 0985.601.700 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0985601700
66 0971.384.001 440,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0971384001
67 0971.683.440 440,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683440
68 0971.683.420 440,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683420
69 0973627330 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973627330
70 0965846411 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0965846411
71 0972697330 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972697330
72 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
73 0971.683.301 440,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971683301
74 0983.568.310 500,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983568310
75 0963.680.460 500,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963680460
76 0971.683.421 440,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683421
77 0976836990 680,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0976836990
78 0967292960 680,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967292960
79 0983168291 680,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983168291
80 0971.683.270 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683270
81 0971.683.370 440,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683370
82 0971.683.371 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683371
83 0971.683.310 440,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971683310
84 0971.683.380 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683380
85 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974970281
86 096.1964.011 440,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0961964011
87 0908.98.22.91 440,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0908982291
88 0931.200.571 440,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Mobifone - 0931200571
89 0931.200.470 440,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Mobifone - 0931200470
90 0933.188.760 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0933188760
91 0936.13.1980 1,899,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0936131980
92 0961.42.42.20 440,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Viettel - 0961424220
93 0964.01.56.01 440,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0964015601
94 0963.958.661 440,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0963958661
95 0963.572.141 440,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0963572141
96 0964.6888.71 440,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0964688871
97 0965.89.75.70 440,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0965897570
98 0969.51.30.31 440,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0969513031
99 0968.786.471 440,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0968786471
100 0968.400.550 440,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0968400550

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

THÔNG BÁO

Trung Tâm Sim Số Đẹp Trực Tuyến nghỉ tết từ ngày 10/02 đến hết ngày 24/02/2018

Làm việc trở lại từ ngày 25/02/2018 (mùng 10 tết)

Kính chúc quý khách hàng cùng gia đình năm mới An Khang  - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương