sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0869.27.10.90 1,499,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0869271090
2 0931316911 639,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0931316911
3 0975.957.741 620,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0975957741
4 097.568.5480 460,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0975685480
5 096.705.4491 460,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0967054491
6 0975.957.481 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0975957481
7 0966.960.420 460,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0966960420
8 0969638070 550,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0969638070
9 0966.960.521 460,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966960521
10 096.858.6431 460,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968586431
11 0975.626.851 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975626851
12 0975.596.051 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0975596051
13 0975.203.321 620,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0975203321
14 0975.054.791 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0975054791
15 0974.987.201 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974987201
16 0974.879.701 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0974879701
17 0974.770.721 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0974770721
18 0974.607.421 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0974607421
19 0974.405.281 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0974405281
20 0974.044.241 620,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0974044241
21 0973.945.960 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0973945960
22 0973.925.301 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0973925301
23 0973.870.650 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0973870650
24 09.6671.6551 460,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0966716551
25 0973.670.261 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0973670261
26 0973.580.751 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0973580751
27 0973.542.871 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0973542871
28 0973.475.290 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0973475290
29 0973.28.4.6.10 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973284610
30 0973.358.030 500,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0973358030
31 0973.068.711 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0973068711
32 0973.025.480 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0973025480
33 0989412911 510,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0989412911
34 0972.769.740 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0972769740
35 0972.704.630 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0972704630
36 0972.11.9081 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0972119081
37 0971.875.381 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971875381
38 0971.768.501 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971768501
39 0971.687.701 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971687701
40 0968.665.931 500,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0968665931
41 0971.552.620 620,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971552620
42 0968.665.921 500,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968665921
43 0971.471.710 620,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971471710
44 0968.665.761 500,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0968665761
45 0971.445.851 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971445851
46 09.8287.6561 500,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0982876561
47 0989.133.080 500,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0989133080
48 096.858.676.1 460,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0968586761
49 0973.895.471 460,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0973895471
50 0966.960.571 460,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0966960571
51 0915929420 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0915929420
52 0915927850 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0915927850
53 0964.912.771 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964912771
54 0965.748.510 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0965748510
55 0967.348.531 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967348531
56 0967.291.590 460,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967291590
57 0967.671.731 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967671731
58 0969.884.780 430,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0969884780
59 0971.683.341 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683341
60 0971.683.261 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683261
61 0971.683.260 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683260
62 0971.683.360 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683360
63 0971.683.271 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683271
64 0971.683.361 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683361
65 0971.683.401 430,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971683401
66 0971.683.411 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683411
67 0971.683.351 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683351
68 0971.683.350 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683350
69 0971.406.400 620,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0971406400
70 0971.135.901 620,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971135901
71 0971.067.420 620,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971067420
72 0971.045.980 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971045980
73 0971.034.980 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971034980
74 0971.034.290 620,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971034290
75 0971.032.590 620,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971032590
76 0971.015.381 620,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971015381
77 097.234.0970 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0972340970
78 0969.939.450 620,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0969939450
79 0969.740.910 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0969740910
80 0969.572.941 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0969572941
81 0987.350.611 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0987350611
82 0969.581.340 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0969581340
83 0969.546.480 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0969546480
84 01655.160.790 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 01655160790
85 0969.465.801 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0969465801
86 0969.151.320 620,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0969151320
87 0969.123.641 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0969123641
88 0965.795.801 440,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0965795801
89 0969.077.940 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0969077940
90 0969.054.751 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0969054751
91 0971.384.001 440,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0971384001
92 0971.683.440 440,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683440
93 0968.971.861 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0968971861
94 0971.683.420 440,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683420
95 0968.573.830 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0968573830
96 0968.495.711 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968495711
97 0968.202.541 620,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0968202541
98 0968.175.260 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0968175260
99 0971.683.301 440,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971683301
100 0968.170.320 620,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0968170320

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Viettel Giảm Giá

09.6602.8839 - 688k
0977.34.2014 - 568k
0973.75.2014 - 568k
09655.16.578 - 499k
0968.986.578 - 550k
0981.410.486 - 688k
0981.20.03.10 - 568k
0975.26.07.74 - 568k
0966.08.12.09 - 568k
0984.23.12.06
- 568k

 

0995.111.333
Giá cũ: 25.690.000đ
GIÁ MỚI: 19.990.000đ

=======*=======

 

Call: 0997.456789


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương