sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0888.061.250 549,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0888061250
2 0976039130 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0976039130
3 0976.180.341 749,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0976180341
4 0976259411 749,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0976259411
5 0976457430 749,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976457430
6 0976649541 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0976649541
7 0971.722.921 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971722921
8 0977.118.301 749,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0977118301
9 0977.686.430 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977686430
10 0979.152.490 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0979152490
11 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
12 0981.624.701 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981624701
13 0981.714.410 749,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0981714410
14 0981827140 749,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0981827140
15 0981873230 749,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0981873230
16 0888.059.261 549,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0888059261
17 0888.058.350 549,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0888058350
18 0888.058.301 549,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0888058301
19 0888.058.021 549,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0888058021
20 0888.057.960 549,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0888057960
21 0888.057.761 549,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0888057761
22 0888.055.601 549,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0888055601
23 0888.053.510 549,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0888053510
24 09888.04.3.90 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0988804390
25 01675.019.891 549,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 01675019891
26 0986.345.920 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0986345920
27 0985.869.720 599,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0985869720
28 0985.848.021 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0985848021
29 0985.385.710 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0985385710
30 0984.824.091 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0984824091
31 0984.298.271 599,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0984298271
32 0984.26.0091 599,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984260091
33 0984.05.7780 599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984057780
34 0983.742.730 599,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983742730
35 0982.015.841 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0982015841
36 0983.635.930 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983635930
37 0983.203.370 599,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0983203370
38 0983.395.701 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983395701
39 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
40 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
41 0983.468.931 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983468931
42 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
43 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
44 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
45 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
46 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
47 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
48 0984.778.191 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0984778191
49 0984.068.580 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984068580
50 0983.771.700 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0983771700
51 0982.006.711 798,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0982006711
52 0977.87.0771 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0977870771
53 0976.501.051 798,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0976501051
54 0983.191.521 599,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0983191521
55 0975.848.020 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0975848020
56 0974.676.040 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0974676040
57 0973.666.420 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0973666420
58 0973.550.221 798,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0973550221
59 0972.922.131 798,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0972922131
60 0982.626.701 599,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0982626701
61 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
62 0978.689.541 599,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0978689541
63 0978.133.820 599,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0978133820
64 0978.129.031 599,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0978129031
65 0973.396.231 599,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0973396231
66 0972.958.510 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972958510
67 0971.722.901 480,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971722901
68 0969.123.440 798,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0969123440
69 0969.1234.60 798,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0969123460
70 0971.722.871 480,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971722871
71 0971.722.861 480,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971722861
72 0971.722.851 480,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971722851
73 0969.122.141 798,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0969122141
74 0971.722.850 480,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971722850
75 0971.722.841 480,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971722841
76 0971.722.840 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971722840
77 0971.722.831 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971722831
78 0971.722.830 480,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971722830
79 0971.722.821 480,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971722821
80 0971.722.810 480,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971722810
81 0971.722.801 480,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971722801
82 0968.202.240 798,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0968202240
83 0972.697.310 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0972697310
84 0946.128.190 798,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0946128190
85 0942.128.191 798,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0942128191
86 0919.565.020 798,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0919565020
87 0911.952.131 798,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vinaphone - 0911952131
88 0971.335.631 480,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971335631
89 0971.335.641 480,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971335641
90 0971.335.630 480,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971335630
91 0971.335.621 480,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971335621
92 0971.335.620 480,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971335620
93 09.8386.36.71 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983863671
94 0988558501 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0988558501
95 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
96 0977199901 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977199901
97 0967717761 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0967717761
98 0971.335.601 480,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971335601
99 09.22.88.55.20 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885520
100 0969.966.020 480,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0969966020

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương