sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
2 0904370431 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370431
3 0904370441 648,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 0904370441
4 0904370561 648,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0904370561
5 0904370690 648,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904370690
6 0904370700 648,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0904370700
7 0904370710 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370710
8 0904370830 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370830
9 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
10 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
11 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
12 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
13 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
14 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
15 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
16 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
17 0906118920 648,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0906118920
18 0915.369.621 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369621
19 0915.369.570 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369570
20 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
21 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
22 09.22.88.55.20 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885520
23 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974970281
24 09818.3.06.70 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981830670
25 09648.2.04.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964820481
26 09871.16.7.91 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0987116791
27 09653.14.7.81 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0965314781
28 09624.1.07.81 520,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0962410781
29 09718.5.03.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971850381
30 09635.7.02.90 520,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0963570290
31 09813.7.10.80 520,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0981371080
32 09825.2.03.80 520,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0982520380
33 08686.14.6.81 470,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0868614681
34 08682.05.5.81 470,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0868205581
35 09633.04.7.80 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963304780
36 09637.1.07.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963710781
37 09.2112.0330 449,000(VNĐ) 21
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921120330
38 092.113.0660 449,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130660
39 09765.29.5.80 470,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0976529580
40 09814.04.3.80 470,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0981404380
41 09.2112.0110 449,000(VNĐ) 17
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921120110
42 092.113.0550 449,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130550
43 09.2112.1101 449,000(VNĐ) 18
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921121101
44 0928.620.120 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928620120
45 092.113.0220 449,000(VNĐ) 20
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130220
46 092.113.1771 449,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921131771
47 092.113.0770 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130770
48 0901.529.010 449,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp Mobifone - 0901529010
49 09624.7.02.91 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962470291
50 09712.04.7.91 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971204791
51 09615.27.3.80 470,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0961527380
52 09617.05.1.81 470,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961705181
53 09754.4.09.80 470,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0975440980
54 08682.04.1.90 470,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0868204190
55 09714.29.7.80 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971429780
56 09663.24.9.80 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0966324980
57 09782.07.3.81 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0978207381
58 09773.19.7.81 470,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977319781
59 08680.23.2.81 470,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0868023281
60 08683.8.02.81 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0868380281
61 09731.24.1.80 470,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0973124180
62 09662.19.7.81 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0966219781
63 0901563801 648,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0901563801
64 0973.274.881 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0973274881
65 09718.8.06.81 470,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971880681
66 0967.93.80.81 470,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0967938081
67 09689.14.1.81 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968914181
68 09651.12.7.80 470,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0965112780
69 09814.03.1.90 470,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0981403190
70 09663.4.03.91 470,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0966340391
71 0868.359.181 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0868359181
72 09887.5.03.81 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0988750381
73 096275.91.80 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0962759180
74 08680.29.8.90 470,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0868029890
75 09646.13.5.90 470,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0964613590
76 09761.06.3.80 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0976106380
77 09863.09.6.80 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0986309680
78 08693.02.7.90 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0869302790
79 09641.09.4.81 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964109481
80 09651.09.3.80 470,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0965109380
81 09667.15.5.80 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0966715580
82 09630.17.2.81 470,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0963017281
83 09815.1.04.81 470,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0981510481
84 09644.23.9.80 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964423980
85 09647.03.9.81 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0964703981
86 09640.19.7.81 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964019781
87 09645.19.3.81 470,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964519381
88 09849.04.7.80 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0984904780
89 096374.5.9.80 470,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0963745980
90 09818.6.03.91 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0981860391
91 09699.17.4.80 470,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0969917480
92 09.64.95.64.91 470,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0964956491
93 09815.29.6.81 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981529681
94 08681.14.7.90 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0868114790
95 09655.07.2.80 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0965507280
96 0971.154.880 470,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971154880
97 09660.11.4.80 470,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0966011480
98 09748.15.2.91 470,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0974815291
99 0967.08.57.80 470,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967085780
100 09661.07.5.90 470,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966107590

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

KHUYẾN MÃI

SIM SỐ ĐẸP 2019
0923.34567.0__2,999,000
0923.34567.4__2,399,000
092.234.1919__1,199,000
0923.511.678__899,000
0927.477.678__899,000
0923.500.688__899,000
0927.417.678__899,000
0923.51.9339__890,000
0926.20.30.50__699,000
0926.144.799__699,000


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương