sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
2 0977.633.560 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0977633560
3 0963.100.831 670,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0963100831
4 01266441981 599,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01266441981
5 01266441980 599,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 01266441980
6 01266441970 599,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01266441970
7 01266418881 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 01266418881
8 0969638070 550,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0969638070
9 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
10 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
11 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
12 01266411981 599,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 01266411981
13 01266411980 599,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01266411980
14 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
15 0965.611.801 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0965611801
16 0962.319.360 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0962319360
17 0966.42.5051 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0966425051
18 0976.687.021 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976687021
19 0964.980.190 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964980190
20 0971.243.880 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971243880
21 0985.345.410 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0985345410
22 0971.24.24.60 670,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971242460
23 0983.863.720 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983863720
24 0986.366.480 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0986366480
25 0989.544.541 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0989544541
26 0983860920 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983860920
27 0989.665.471 670,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0989665471
28 0983.840.570 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983840570
29 0968323320 660,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0968323320
30 0963.310.141 670,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Viettel - 0963310141
31 0981.592.611 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981592611
32 0971.065.181 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971065181
33 0971.009.260 670,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0971009260
34 0968083530 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0968083530
35 0989.16.5690 520,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0989165690
36 0967090901 739,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0967090901
37 0989.083.280 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0989083280
38 0989.0606.21 520,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0989060621
39 09888.94.381 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0988894381
40 0968.176.780 670,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968176780
41 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
42 0988.428.781 520,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0988428781
43 0915929420 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0915929420
44 0915927850 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0915927850
45 0964.912.771 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964912771
46 0965.748.510 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0965748510
47 0967.348.531 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967348531
48 0967.671.731 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967671731
49 0969.884.780 430,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0969884780
50 0971.683.341 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683341
51 096.818.1320 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0968181320
52 0971.683.261 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683261
53 0971.683.260 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683260
54 0971.683.360 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683360
55 0971.683.271 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683271
56 0971.683.361 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683361
57 0971.683.401 430,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971683401
58 0971.683.411 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683411
59 0971.683.351 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683351
60 0968.173.110 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0968173110
61 0968.075.101 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0968075101
62 0971.683.350 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683350
63 0961.342.131 670,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Viettel - 0961342131
64 0961.149.791 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0961149791
65 0961.328.390 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0961328390
66 0961.191.580 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0961191580
67 0961.126.580 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961126580
68 0981.613.991 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0981613991
69 0987.350.611 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0987350611
70 0968.059.681 670,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968059681
71 01655.160.790 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 01655160790
72 0965.869.210 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0965869210
73 0964.465.220 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0964465220
74 0965.795.801 440,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0965795801
75 0962.460.010 670,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Viettel - 0962460010
76 0985.601.700 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0985601700
77 0971.384.001 440,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0971384001
78 0971.683.440 440,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683440
79 0971.683.420 440,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683420
80 0973627330 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973627330
81 0965846411 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0965846411
82 0972697330 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972697330
83 01238880000 44,499,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vinaphone - 01238880000
84 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
85 0971.683.301 440,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971683301
86 0983.568.310 500,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983568310
87 0963.680.460 500,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963680460
88 0971.683.421 440,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683421
89 0971.683.270 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683270
90 0971.683.370 440,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683370
91 0971.683.371 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683371
92 0971.683.310 440,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971683310
93 0971.683.380 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683380
94 0964808781 660,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964808781
95 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974970281
96 0964103020 660,000(VNĐ) 25
Sim số đẹp Viettel - 0964103020
97 096.1964.011 440,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0961964011
98 0908.98.22.91 440,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0908982291
99 0931.200.571 440,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Mobifone - 0931200571
100 0931.200.470 440,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Mobifone - 0931200470

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Viettel Giảm Giá

09.6602.8839 - 688k
0977.34.2014 - 568k
0973.75.2014 - 568k
09655.16.578 - 499k
0968.986.578 - 550k
0981.410.486 - 688k
0981.20.03.10 - 568k
0975.26.07.74 - 568k
0966.08.12.09 - 568k
0984.23.12.06
- 568k

 

0995.111.333
Giá cũ: 25.690.000đ
GIÁ MỚI: 19.990.000đ

=======*=======

 

Call: 0997.456789


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương