sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
2 0904370431 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370431
3 0904370441 648,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 0904370441
4 0904370561 648,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0904370561
5 0904370690 648,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904370690
6 0904370700 648,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0904370700
7 0904370710 648,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0904370710
8 0904370830 648,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0904370830
9 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
10 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
11 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
12 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
13 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
14 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
15 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
16 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
17 0906118920 648,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0906118920
18 0915.369.621 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369621
19 0915.369.570 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369570
20 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
21 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
22 09.22.88.55.20 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885520
23 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974970281
24 09818.3.06.70 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981830670
25 09648.2.04.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964820481
26 0858.858.330 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0858858330
27 09624.1.07.81 520,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0962410781
28 09718.5.03.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971850381
29 09635.7.02.90 520,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0963570290
30 09813.7.10.80 520,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0981371080
31 09825.2.03.80 520,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0982520380
32 09637.1.07.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963710781
33 09.2112.0330 449,000(VNĐ) 21
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921120330
34 092.113.0660 449,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130660
35 09.2112.0110 449,000(VNĐ) 17
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921120110
36 092.113.0550 449,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130550
37 09.2112.1101 449,000(VNĐ) 18
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921121101
38 0928.620.120 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928620120
39 092.113.0220 449,000(VNĐ) 20
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130220
40 092.113.1771 449,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921131771
41 092.113.0770 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921130770
42 0901.529.010 449,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp Mobifone - 0901529010
43 0901563801 648,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0901563801
44 0818.818.950 649,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0818818950
45 0962822580 899,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0962822580
46 0962123580 899,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0962123580
47 0961893391 899,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0961893391
48 0974687891 899,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0974687891
49 0869862390 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0869862390
50 0869616690 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0869616690
51 0854828280 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0854828280
52 09656.6.09.70 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0965660970
53 0859158181 899,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0859158181
54 0859158080 899,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0859158080
55 0838259090 899,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0838259090
56 01228.234561 449,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 01228234561
57 01225.22.91.91 449,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 01225229191
58 01288.3333.01 449,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 01288333301
59 01.222.250.550 449,000(VNĐ) 24
Sim số đẹp Mobifone - 01222250550
60 0936.620.120 449,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Mobifone - 0936620120
61 0128.223.91.91 449,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01282239191
62 0936.710.310 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0936710310
63 0936.97.22.00 449,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0936972200
64 01263.41.1991 449,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 01263411991
65 01288.32.91.91 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 01288329191
66 09676.1.07.01 520,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0967610701
67 0904399041 648,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0904399041
68 0904399491 648,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0904399491
69 0904399820 648,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0904399820
70 0901.300.310 1,499,000(VNĐ) 17
Sim số đẹp Mobifone - 0901300310
71 0901.060.030 1,499,000(VNĐ) 19
Sim số đẹp Mobifone - 0901060030
72 0907.397.111 1,499,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0907397111
73 0939.15.1881 1,499,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0939151881
74 0939.712.111 1,499,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0939712111
75 0939.973.000 1,499,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0939973000
76 0939.953.000 1,499,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0939953000
77 0939.935.000 1,499,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0939935000
78 0939.931.000 1,499,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0939931000
79 0939.926.000 1,499,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0939926000
80 0939.913.000 1,499,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0939913000
81 0939.901.000 1,499,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0939901000
82 0939.38.21.21 1,499,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0939382121
83 0939.835.111 1,499,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0939835111
84 0939.815.111 1,499,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0939815111
85 0907.86.01.01 1,499,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Mobifone - 0907860101
86 09.32.82.8811 1,499,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0932828811
87 0939.0.6789.1 1,499,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0939067891
88 0907.165.111 1,499,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0907165111
89 0907.293.111 1,499,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0907293111
90 0907.295.111 1,499,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0907295111
91 0907.528.111 1,499,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0907528111
92 0907.902.111 1,499,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0907902111
93 0907.958.111 1,499,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0907958111
94 0907.962.111 1,499,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0907962111
95 0939.085.111 1,499,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0939085111
96 0939.516.111 1,499,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0939516111
97 0939.673.111 1,499,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0939673111
98 0939.697.111 1,499,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0939697111
99 0939.732.111 1,499,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0939732111
100 0939.750.111 1,499,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0939750111

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp
KHUYẾN MÃI
SIM SỐ ĐẸP 2019
0923.34567.0__2,999,000
0923.34567.4__2,399,000
092.234.1919__1,199,000
0923.511.678__899,000
0927.477.678__899,000
0923.500.688__899,000
0927.417.678__899,000
0923.51.9339__890,000
0923.52.52.72__790,000
0923.519.567__699,000
0926.1111.50__699,000
0926.20.30.50__699,000
0926.144.799__699,000
0926.1111.20__699,000


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương