sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968985290 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0968985290
2 0969787970 899,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0969787970
3 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
4 0987.277.680 698,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0987277680
5 0986.620.521 698,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0986620521
6 0799260281 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0799260281
7 0796412390 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0796412390
8 0971676960 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0971676960
9 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
10 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
11 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
12 0986.565.301 698,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0986565301
13 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
14 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
15 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
16 0796379791 620,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Mobifone - 0796379791
17 0986.366.480 698,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0986366480
18 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
19 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
20 0986.003.761 698,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0986003761
21 0985.824.691 698,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0985824691
22 0985.345.410 698,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0985345410
23 0985.601.700 698,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0985601700
24 0984.336.961 698,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0984336961
25 0984.183.090 698,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0984183090
26 0983.863.720 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983863720
27 0983.840.570 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983840570
28 0983.677.901 698,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0983677901
29 0983.820.590 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983820590
30 0983.069.350 698,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983069350
31 0982.54.1800 698,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0982541800
32 0982.205.221 698,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0982205221
33 0982.153.161 698,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0982153161
34 0981.861.850 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0981861850
35 0981.835.030 698,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0981835030
36 0981.680.791 698,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981680791
37 0981.613.991 698,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0981613991
38 0981.592.611 698,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981592611
39 098.4078.441 698,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0984078441
40 0979.678.731 698,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0979678731
41 09788.567.10 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0978856710
42 0978.772.180 698,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0978772180
43 0978.687.621 698,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0978687621
44 0915.369.621 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369621
45 0915.369.570 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369570
46 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
47 0916.803.810 420,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0916803810
48 0796369670 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0796369670
49 0916.242.330 420,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vinaphone - 0916242330
50 0915.567.641 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0915567641
51 0915.546.770 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0915546770
52 0915.456.801 420,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0915456801
53 0914.839.070 420,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0914839070
54 091.456.37.11 420,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0914563711
55 0977.633.560 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0977633560
56 0976.687.021 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976687021
57 0976.635.090 698,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976635090
58 0976.635.030 698,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0976635030
59 0976.157.060 698,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0976157060
60 0975.877.971 698,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0975877971
61 0913.384.500 420,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vinaphone - 0913384500
62 0973.508.570 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0973508570
63 0972.942.661 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972942661
64 0796392920 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0796392920
65 0972.488.101 698,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0972488101
66 0972.233.950 698,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0972233950
67 0971.406.400 698,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0971406400
68 0971.243.880 698,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971243880
69 0971.24.24.60 698,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971242460
70 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
71 0971.065.181 698,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971065181
72 0971.009.260 698,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0971009260
73 097.6698.110 698,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0976698110
74 097.494.1121 698,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0974941121
75 09.22.88.55.20 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885520
76 0913.087.990 420,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0913087990
77 0912.904.100 420,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Vinaphone - 0912904100
78 0912.884.271 420,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0912884271
79 0888.79.64.60 450,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 0888796460
80 0912.859.440 420,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0912859440
81 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974970281
82 0799207871 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0799207871
83 0912.760.661 420,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0912760661
84 0912.766.290 420,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0912766290
85 0796396020 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0796396020
86 0888.79.6430 450,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0888796430
87 0888.796.521 450,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vinaphone - 0888796521
88 0888.79.80.71 450,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 0888798071
89 0888.796.750 450,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Vinaphone - 0888796750
90 0888.79.64.21 450,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0888796421
91 0796413511 620,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0796413511
92 0799202051 620,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0799202051
93 0888.798.041 450,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0888798041
94 0971996280 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0971996280
95 09818.3.06.70 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981830670
96 09648.2.04.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964820481
97 0961710390 549,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0961710390
98 0961483220 549,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0961483220
99 0961436191 549,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0961436191
100 0961273971 549,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0961273971

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Sim Vietnamobile giảm giá CỰC SỐC!

0923.34567.0___999k
0923.34567.4___799k
0927.480.789___599k
0923.511.678___499k
0927.477.678___499k
0925.82.8679___499k
0925.860.866___499k
0923.500.688___399k
0927.417.678___399k
0923.51.9339___399k
0925.790.799___399k
0923.535.636___399k
0923.52.52.72___399k
0923.344.899___399k
0923.519.567___399k
0926.1111.50___399k
0926.20.30.50___399k
0926.144.799___399k
0926.1111.20___399k
 
Áp dụng đến hết 30/09/2018

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương