sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0976039130 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0976039130
2 0976.180.341 749,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0976180341
3 0976259411 749,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0976259411
4 0976457430 749,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976457430
5 0976649541 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0976649541
6 0987254811 490,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0987254811
7 0977.118.301 749,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0977118301
8 0977.686.430 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977686430
9 0979.152.490 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0979152490
10 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
11 0981.624.701 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981624701
12 0981.714.410 749,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0981714410
13 0981827140 749,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0981827140
14 0981873230 749,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0981873230
15 09888.04.3.90 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0988804390
16 0916.657.141 500,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0916657141
17 0982.015.841 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0982015841
18 0916.333.971 500,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0916333971
19 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
20 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
21 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
22 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
23 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
24 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
25 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
26 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
27 0984.778.191 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0984778191
28 0984.068.580 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984068580
29 0983.771.700 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0983771700
30 0982.006.711 798,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0982006711
31 0977.87.0771 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0977870771
32 0976.501.051 798,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0976501051
33 0916.07.11.31 500,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Vinaphone - 0916071131
34 0975.848.020 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0975848020
35 0974.676.040 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0974676040
36 0973.666.420 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0973666420
37 0973.550.221 798,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0973550221
38 0972.922.131 798,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0972922131
39 0917.992.331 549,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0917992331
40 0941041181 699,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Vinaphone - 0941041181
41 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967430791
42 0916.01.05.30 500,000(VNĐ) 25
Sim số đẹp Vinaphone - 0916010530
43 0915.99.7891 500,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Vinaphone - 0915997891
44 0886210581 699,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0886210581
45 0987824151 490,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0987824151
46 0915.666.351 500,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0915666351
47 0969.123.440 798,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0969123440
48 0969.1234.60 798,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0969123460
49 0926610110 480,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926610110
50 0969.122.141 798,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0969122141
51 0922.92.11.91 480,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922921191
52 0929.21.11.31 480,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Vietnamobile - 0929211131
53 092.66.888.70 480,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926688870
54 0926.38.6660 480,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926386660
55 0926.05.8880 480,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926058880
56 0926.322.311 480,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926322311
57 0968.202.240 798,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0968202240
58 0946.128.190 798,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0946128190
59 0926.33.7770 480,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926337770
60 0942.128.191 798,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0942128191
61 0919.565.020 798,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0919565020
62 0911.952.131 798,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vinaphone - 0911952131
63 0923.72.0330 480,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Vietnamobile - 0923720330
64 092610.09.10 480,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926100910
65 09.8386.36.71 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983863671
66 0988558501 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0988558501
67 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0988510781
68 0977199901 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977199901
69 0967717761 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0967717761
70 0.9229.13331 480,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922913331
71 09.22.88.55.20 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885520
72 0929.78.0770 480,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vietnamobile - 0929780770
73 092.50.16661 480,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vietnamobile - 0925016661
74 0925.63.63.60 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0925636360
75 0928.20.1001 480,000(VNĐ) 23
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928201001
76 0915.22.0121 500,000(VNĐ) 23
Sim số đẹp Vinaphone - 0915220121
77 0928.5678.41 480,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928567841
78 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0974970281
79 09140.333.10 500,000(VNĐ) 24
Sim số đẹp Vinaphone - 0914033310
80 092.85.16661 480,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928516661
81 01992.504.971 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Gmobile - 01992504971
82 0914.61.79.31 500,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0914617931
83 0987118620 490,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0987118620
84 0987742691 490,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0987742691
85 0914.51.67.51 500,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0914516751
86 0988.96.44.80 430,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0988964480
87 0987.349.220 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0987349220
88 0976.869.220 430,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0976869220
89 0982956220 749,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0982956220
90 09133.95.141 500,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0913395141
91 0983.724.371 749,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983724371
92 09818.3.06.70 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981830670
93 0913.98.00.20 500,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vinaphone - 0913980020
94 0913.869.141 500,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0913869141
95 09648.2.04.81 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964820481
96 0976.394.421 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976394421
97 0913.798.550 500,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0913798550
98 0913.78.1090 500,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0913781090
99 0913.725.440 500,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vinaphone - 0913725440
100 0913.725.121 500,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Vinaphone - 0913725121

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương