sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968321422 899,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0968321422
2 0968330665 899,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0968330665
3 0968614295 899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968614295
4 0968744922 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968744922
5 0969260362 899,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0969260362
6 0969279438 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0969279438
7 0969862282 899,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0969862282
8 0796351652 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0796351652
9 0796412212 620,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 0796412212
10 0799278932 620,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Mobifone - 0799278932
11 0987.457.538 698,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0987457538
12 0987.1579.72 698,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0987157972
13 0796396818 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0796396818
14 0986.962.735 698,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0986962735
15 0986.913.152 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0986913152
16 0986.904.935 698,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0986904935
17 0796405828 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0796405828
18 0796474988 620,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Mobifone - 0796474988
19 0971574522 899,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971574522
20 0799271318 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0799271318
21 0799292272 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0799292272
22 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
23 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
24 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
25 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
26 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
27 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
28 0986.346.182 698,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0986346182
29 0986.259.832 698,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0986259832
30 0985.951.932 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0985951932
31 0985.26.56.12 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0985265612
32 0985.242.962 698,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0985242962
33 0985.144.002 698,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0985144002
34 0985.081.782 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0985081782
35 0984.945.448 698,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0984945448
36 0984.494.378 698,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0984494378
37 0984.183.285 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984183285
38 0983.58.00.52 698,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0983580052
39 0983.568.732 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983568732
40 0983.509.652 698,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983509652
41 0983.379.492 698,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0983379492
42 0982.97.3132 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0982973132
43 0982.918.975 698,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0982918975
44 0982.669.418 698,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0982669418
45 0982.798.205 698,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0982798205
46 0799226488 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0799226488
47 0981.632.835 698,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0981632835
48 0981.07.3985 698,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981073985
49 098.9955.648 698,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Viettel - 0989955648
50 098.105.2355 698,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981052355
51 0979.964.152 698,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0979964152
52 0979.259.055 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0979259055
53 0979.250.032 698,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0979250032
54 0979.227.912 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979227912
55 0978.857.112 698,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0978857112
56 0978.959.248 698,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0978959248
57 0978.5664.95 698,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0978566495
58 0799229435 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0799229435
59 0796382092 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0796382092
60 0847.604.968 999,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0847604968
61 0916.414.955 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0916414955
62 0978.38.9085 698,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0978389085
63 0978.314.068 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0978314068
64 0978.203.308 698,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0978203308
65 0978.080.648 698,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0978080648
66 0915.775.718 420,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0915775718
67 0915.166.002 420,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vinaphone - 0915166002
68 0977.988.672 698,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Viettel - 0977988672
69 0977.803.895 698,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0977803895
70 0977.747.908 698,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0977747908
71 0977.547.518 698,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0977547518
72 0976.716.982 698,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0976716982
73 0976.182.732 698,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976182732
74 0976.099.735 698,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0976099735
75 0975.821.908 698,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975821908
76 0975.81.85.92 698,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0975818592
77 0975.37.1282 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0975371282
78 0975.176.875 698,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0975176875
79 0974.880.528 698,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0974880528
80 0974.616.512 698,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0974616512
81 0974.239.598 698,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0974239598
82 0974.184.382 698,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0974184382
83 0974.07.1822 698,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0974071822
84 0973.251.915 698,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0973251915
85 0973.237.022 698,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0973237022
86 0913.367.528 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0913367528
87 0796487925 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0796487925
88 0972.47.2122 698,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0972472122
89 0971.907.545 698,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971907545
90 0971.695.025 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971695025
91 0971.424.458 698,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971424458
92 0971.39.2215 698,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971392215
93 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969580192
94 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971380185
95 0847.534.368 999,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0847534368
96 0971.083.352 698,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971083352
97 0799299952 620,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Mobifone - 0799299952
98 0971.022.735 698,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971022735
99 0971.014.352 698,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0971014352
100 0971.011.815 698,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0971011815

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Sim Vietnamobile giảm giá CỰC SỐC!

0923.34567.0___999k
0923.34567.4___799k
0927.480.789___599k
0923.511.678___499k
0927.477.678___499k
0925.82.8679___499k
0925.860.866___499k
0923.500.688___399k
0927.417.678___399k
0923.51.9339___399k
0925.790.799___399k
0923.535.636___399k
0923.52.52.72___399k
0923.344.899___399k
0923.519.567___399k
0926.1111.50___399k
0926.20.30.50___399k
0926.144.799___399k
0926.1111.20___399k
 
Áp dụng đến hết 30/09/2018

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương