sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0904370352 648,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0904370352
2 0904370462 648,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0904370462
3 0904370638 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370638
4 0904370735 648,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0904370735
5 0904370738 648,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0904370738
6 0904370745 648,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0904370745
7 0904370782 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904370782
8 0904370862 648,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0904370862
9 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
10 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
11 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
12 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
13 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
14 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
15 0906118792 648,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0906118792
16 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969580192
17 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971380185
18 09.22.88.44.38 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884438
19 09.22.88.55.25 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885525
20 09.22.88.44.52 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884452
21 09.22.88.5552 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885552
22 09857.4.12.98 520,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0985741298
23 09834.4.02.95 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983440295
24 09815.3.03.92 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0981530392
25 01869.66.88.98 449,000(VNĐ) 69
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869668898
26 018.693.2222.8 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869322228
27 09834.5.07.82 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983450782
28 0928.869.345 449,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928869345
29 09644.1.10.95 520,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0964411095
30 09855.7.02.85 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0985570285
31 09683.4.07.82 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968340782
32 0926.695.345 449,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695345
33 0926.39.37.35 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926393735
34 08692.06.1.85 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0869206185
35 0928.047.345 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928047345
36 0928.410.345 449,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928410345
37 0926.398.345 449,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926398345
38 09643.6.03.82 520,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0964360382
39 0904398995 648,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Mobifone - 0904398995
40 09713.3.03.95 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971330395
41 09686.7.09.85 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0968670985
42 08682.02.4.95 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0868202495
43 08682.11.4.92 470,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0868211492
44 09844.3.01.85 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0984430185
45 09847.0.03.98 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984700398
46 01.868.858.808 449,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vietnamobile - 01868858808
47 0904399015 648,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0904399015
48 09689.07.4.95 470,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968907495
49 09.2112.4442 449,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921124442
50 09.2112.6662 449,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921126662
51 09.2112.5552 449,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921125552
52 0926.39.8858 449,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926398858
53 0924.34.4078 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0924344078
54 0925.14.4078 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0925144078
55 0926.55.4078 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926554078
56 0928.043.042 449,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928043042
57 0927.48.28.38 449,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927482838
58 09.2112.8882 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921128882
59 0928.045.025 449,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928045025
60 09873.3.10.98 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0987331098
61 0901.529.005 449,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 0901529005
62 09674.02.3.85 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0967402385
63 09795.7.01.82 470,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979570182
64 09639.24.3.82 470,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0963924382
65 09674.3.03.78 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967430378
66 09674.2.05.08 520,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0967420508
67 0915.369.542 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369542
68 09845.09.3.92 470,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0984509392
69 09627.24.3.95 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0962724395
70 09639.31.7.85 470,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0963931785
71 09652.07.4.92 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0965207492
72 08680.13.1.95 470,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0868013195
73 09676.08.4.82 470,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967608482
74 08690.24.9.82 470,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0869024982
75 09615.07.6.95 470,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0961507695
76 09836.17.1.82 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983617182
77 01288.300.002 449,000(VNĐ) 24
Sim số đẹp Mobifone - 01288300002
78 09819.16.4.82 470,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981916482
79 09773.27.2.85 470,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977327285
80 08699.21.4.95 470,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0869921495
81 09617.4.03.95 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0961740395
82 08680.17.5.82 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0868017582
83 08685.03.4.92 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0868503492
84 09840.21.4.95 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0984021495
85 09741.06.2.85 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0974106285
86 08693.3.04.98 470,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0869330498
87 09842.03.7.95 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0984203795
88 09794.5.03.92 470,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979450392
89 08687.04.2.98 470,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0868704298
90 08693.04.6.82 470,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0869304682
91 08693.13.4.85 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0869313485
92 08692.07.4.95 470,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0869207495
93 0967.912.082 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0967912082
94 09615.22.1.85 470,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0961522185
95 08683.04.7.92 470,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0868304792
96 09741.07.8.95 470,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0974107895
97 09635.01.3.85 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963501385
98 09795.07.4.82 470,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0979507482
99 08693.18.7.85 470,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0869318785
100 09837.06.3.82 470,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983706382

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

KHUYẾN MÃI

SIM SỐ ĐẸP 2019
0923.34567.0__2,999,000
0923.34567.4__2,399,000
092.234.1919__1,199,000
0923.511.678__899,000
0927.477.678__899,000
0923.500.688__899,000
0927.417.678__899,000
0923.51.9339__890,000
0926.20.30.50__699,000
0926.144.799__699,000


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương