sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0975.702.892 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975702892
2 0977.21.34.98 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977213498
3 0977.254.085 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0977254085
4 0977.854.912 749,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977854912
5 0978.105.712 749,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0978105712
6 0978.69.54.98 749,000(VNĐ) 65
Sim số đẹp Viettel - 0978695498
7 0979159982 749,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0979159982
8 0979.734.185 749,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0979734185
9 0971.722.915 480,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971722915
10 0981.542.598 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981542598
11 0981873248 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981873248
12 0989.066.395 798,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0989066395
13 0888.058.602 549,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0888058602
14 0888.057.845 549,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0888057845
15 0888.053.512 549,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0888053512
16 0989.063.395 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0989063395
17 09888.15.308 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988815308
18 0988.76.3595 798,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0988763595
19 01677.286.518 549,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 01677286518
20 01633.169.535 549,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 01633169535
21 0988.134.195 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0988134195
22 0988.033.452 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0988033452
23 0986.748.092 599,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0986748092
24 0987.204.792 599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0987204792
25 0986.143.048 599,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0986143048
26 0985.039.642 599,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0985039642
27 0984.574.785 599,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0984574785
28 0984.283.495 599,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0984283495
29 0984.113.048 599,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0984113048
30 0981873258 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981873258
31 0981873275 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981873275
32 0981873282 749,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981873282
33 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
34 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
35 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
36 0986.176.165 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0986176165
37 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
38 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
39 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
40 0983.167.415 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983167415
41 0985.773.525 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0985773525
42 0985.77.6162 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0985776162
43 0985.387.332 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0985387332
44 0984.494.178 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0984494178
45 0984.1344.95 798,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0984134495
46 09836.144.95 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0983614495
47 0982.006.455 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0982006455
48 0978.893.158 798,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978893158
49 0978.275.528 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978275528
50 0976.963.115 798,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0976963115
51 0976.592.398 798,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0976592398
52 0976.244.095 798,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976244095
53 0975.945.068 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0975945068
54 0975.848.552 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0975848552
55 0974.777.348 798,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0974777348
56 0975.14.14.08 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0975141408
57 0974.226.495 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0974226495
58 0973.609.178 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0973609178
59 0973.567.458 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0973567458
60 097.359.0002 798,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0973590002
61 0969.166.825 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0969166825
62 0971235458 549,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971235458
63 0982.254.092 599,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0982254092
64 0979.107.065 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0979107065
65 0974.573.895 599,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0974573895
66 0971.722.905 480,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971722905
67 0969.166.248 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0969166248
68 0969.123.545 798,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0969123545
69 0971.722.862 480,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971722862
70 0971.722.845 480,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971722845
71 0971.722.815 480,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971722815
72 0971.645.818 480,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971645818
73 0971.722.785 480,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971722785
74 0968.506.738 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968506738
75 0968.332.128 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0968332128
76 0971.524.255 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971524255
77 0967.215.282 748,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0967215282
78 0965.77.1365 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965771365
79 0965.613.768 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0965613768
80 0962.434.768 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0962434768
81 0961.117.125 798,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0961117125
82 0971.335.642 480,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971335642
83 09.8885.2458 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0988852458
84 0972.618.732 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0972618732
85 0971.335.618 480,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971335618
86 0971.335.612 480,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971335612
87 09.888.10835 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988810835
88 0971.024.515 599,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0971024515
89 09.7770.3575 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977703575
90 0989911812 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0989911812
91 0989977705 798,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0989977705
92 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969580192
93 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971380185
94 0971.335.602 480,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971335602
95 0972699952 798,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0972699952
96 0966684755 798,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0966684755
97 0983.722275 798,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983722275
98 0979.122245 798,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0979122245
99 0979.077742 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0979077742
100 0971.201.455 480,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0971201455

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương