sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0917.515.365 500,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0917515365
2 0975.702.892 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975702892
3 0917.62.01.92 500,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0917620192
4 0977.21.34.98 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977213498
5 0977.254.085 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0977254085
6 0977.854.912 749,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977854912
7 0917.61.38.52 500,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0917613852
8 0978.105.712 749,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0978105712
9 0978.69.54.98 749,000(VNĐ) 65
Sim số đẹp Viettel - 0978695498
10 0979159982 749,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0979159982
11 0979.734.185 749,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0979734185
12 0981.542.598 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981542598
13 0981873248 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981873248
14 0989.066.395 798,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0989066395
15 0917.421.552 500,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0917421552
16 0917.057.112 500,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vinaphone - 0917057112
17 0989.063.395 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0989063395
18 09888.15.308 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988815308
19 0988.76.3595 798,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0988763595
20 0916.806.635 500,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0916806635
21 0916.806.105 500,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0916806105
22 0988.134.195 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0988134195
23 0988.033.452 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0988033452
24 0916.74.15.38 500,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0916741538
25 0916.65.02.95 500,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0916650295
26 0916.648.378 500,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0916648378
27 0916.645.262 500,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0916645262
28 0916.645.202 500,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vinaphone - 0916645202
29 0916.619.775 500,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0916619775
30 0916.59.79.72 500,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Vinaphone - 0916597972
31 0916.524.012 500,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vinaphone - 0916524012
32 0916.48.25.65 500,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 0916482565
33 0981873258 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981873258
34 0916.47.35.95 500,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0916473595
35 0981873275 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981873275
36 0981873282 749,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981873282
37 0916.34.38.45 500,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0916343845
38 0916.31.02.98 500,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0916310298
39 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
40 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
41 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
42 0986.176.165 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0986176165
43 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
44 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
45 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
46 01236.807.555 1,799,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 01236807555
47 01236.897.555 1,799,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 01236897555
48 01237.106.555 1,799,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vinaphone - 01237106555
49 01236.902.555 1,799,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 01236902555
50 01236.937.555 1,799,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 01236937555
51 0985.773.525 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0985773525
52 0985.77.6162 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0985776162
53 0985.387.332 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0985387332
54 0984.494.178 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0984494178
55 0984.1344.95 798,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0984134495
56 09836.144.95 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0983614495
57 0982.006.455 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0982006455
58 0978.893.158 798,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978893158
59 0978.275.528 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0978275528
60 0976.963.115 798,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0976963115
61 0976.592.398 798,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0976592398
62 0976.244.095 798,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976244095
63 0916.158.365 500,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0916158365
64 0975.945.068 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0975945068
65 0975.848.552 798,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0975848552
66 0974.777.348 798,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0974777348
67 0975.14.14.08 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0975141408
68 0974.226.495 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0974226495
69 0967.562.038 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967562038
70 0967.539.938 749,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0967539938
71 0973.609.178 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0973609178
72 0973.567.458 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0973567458
73 097.359.0002 798,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0973590002
74 0967.535.938 749,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0967535938
75 0967.530.938 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967530938
76 0967.529.882 749,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0967529882
77 0967.526.038 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967526038
78 0969.166.825 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0969166825
79 0967.52.12.82 749,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0967521282
80 0971235375 549,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971235375
81 0947299468 699,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Vinaphone - 0947299468
82 0945200792 699,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0945200792
83 0967.505.638 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0967505638
84 0967.396.982 749,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0967396982
85 0967.396.882 749,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0967396882
86 0967.396.538 749,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0967396538
87 09158.123.75 500,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0915812375
88 0915.987.008 500,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0915987008
89 0915.94.66.52 500,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0915946652
90 0915.85.76.92 500,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vinaphone - 0915857692
91 0915.778.192 500,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0915778192
92 0987182062 490,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0987182062
93 0915.72.37.92 500,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915723792
94 0915.65.15.92 500,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0915651592
95 0987789248 490,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0987789248
96 0948050385 699,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0948050385
97 0969.166.248 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0969166248
98 0969.123.545 798,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0969123545
99 0922.31.04.95 480,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922310495
100 0922.31.04.92 480,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922310492

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương