sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968321422 899,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0968321422
2 0968330665 899,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0968330665
3 0968614295 899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968614295
4 0968744922 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968744922
5 0969260362 899,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0969260362
6 0969279438 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0969279438
7 0969862282 899,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0969862282
8 0967.640.852 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967640852
9 0967.972.415 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967972415
10 0967.431.412 570,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0967431412
11 0966.901.732 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966901732
12 0967.147.535 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967147535
13 0967.216.582 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967216582
14 0967.252.492 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967252492
15 0966.521.545 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966521545
16 0966.472.302 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0966472302
17 0966.442.945 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0966442945
18 0965.384.295 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0965384295
19 0965.484.562 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965484562
20 0965.710.745 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0965710745
21 0965.726.935 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0965726935
22 0965.732.605 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0965732605
23 0965.812.735 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0965812735
24 0965.848.092 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0965848092
25 0966.109.248 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0966109248
26 0966.242.162 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0966242162
27 0971574522 899,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971574522
28 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
29 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
30 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
31 0965.228.042 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0965228042
32 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
33 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
34 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
35 0964.983.902 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0964983902
36 0964.825.075 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964825075
37 0964.750.522 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0964750522
38 0964.631.192 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0964631192
39 0964.595.462 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0964595462
40 0964.527.932 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0964527932
41 0964.463.152 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0964463152
42 0964.361.058 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964361058
43 0964.347.582 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0964347582
44 0964.308.665 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0964308665
45 0964.27.1235 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0964271235
46 0964.221.875 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0964221875
47 0964.076.385 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0964076385
48 0963.847.982 570,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0963847982
49 0963.614.148 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963614148
50 0963.606.845 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0963606845
51 0963.187.872 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0963187872
52 0963.027.405 570,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0963027405
53 0962.952.415 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0962952415
54 0962.951.408 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0962951408
55 0962.651.715 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0962651715
56 0962.538.505 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0962538505
57 0962.173.205 570,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0962173205
58 0962.088.205 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962088205
59 0866514155 510,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0866514155
60 0985.407.262 400,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0985407262
61 0916.414.955 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0916414955
62 0961.945.812 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0961945812
63 0915.775.718 420,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0915775718
64 0915.166.002 420,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Vinaphone - 0915166002
65 0961.846.932 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0961846932
66 0985.342.055 400,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0985342055
67 0961.312.675 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0961312675
68 0961.254.318 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0961254318
69 0961.246.935 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0961246935
70 0961.180.758 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0961180758
71 0961.143.572 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961143572
72 0961.104.325 570,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0961104325
73 0961.10.3735 570,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0961103735
74 0961.051.712 570,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0961051712
75 0919.950.455 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0919950455
76 09.8384.05.72 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983840572
77 09.789.21142 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0978921142
78 09.7663.7972 570,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0976637972
79 09.7374.1372 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0973741372
80 0989614475 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0989614475
81 0989436378 570,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0989436378
82 0988474675 570,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0988474675
83 0913.367.528 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0913367528
84 0987048162 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0987048162
85 0986856542 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0986856542
86 0986627205 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0986627205
87 0985715082 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0985715082
88 0985713458 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0985713458
89 0984211452 570,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0984211452
90 0984116945 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0984116945
91 0983881645 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0983881645
92 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969580192
93 0983846412 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983846412
94 0983847325 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0983847325
95 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971380185
96 0983754985 570,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0983754985
97 0983841042 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0983841042
98 0981247738 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981247738
99 0979574408 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0979574408
100 0979014302 570,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0979014302

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Sim Vietnamobile giảm giá CỰC SỐC!

0923.34567.0___999k
0923.34567.4___799k
0927.480.789___599k
0923.511.678___499k
0927.477.678___499k
0925.82.8679___499k
0925.860.866___499k
0923.500.688___399k
0927.417.678___399k
0923.51.9339___399k
0925.790.799___399k
0923.535.636___399k
0923.52.52.72___399k
0923.344.899___399k
0923.519.567___399k
0926.1111.50___399k
0926.20.30.50___399k
0926.144.799___399k
0926.1111.20___399k
 
Áp dụng đến hết 30/09/2018

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương