sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
2 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
3 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
4 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
5 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
6 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
7 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969580192
8 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971380185
9 09.22.88.44.38 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884438
10 09.22.88.55.25 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885525
11 09.22.88.44.52 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884452
12 09.22.88.5552 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922885552
13 09857.4.12.98 520,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0985741298
14 09834.4.02.95 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983440295
15 09815.3.03.92 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0981530392
16 01869.66.88.98 449,000(VNĐ) 69
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869668898
17 018.693.2222.8 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869322228
18 09834.5.07.82 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983450782
19 0928.869.345 449,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928869345
20 09644.1.10.95 520,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0964411095
21 09855.7.02.85 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0985570285
22 09683.4.07.82 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968340782
23 0926.695.345 449,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926695345
24 0926.39.37.35 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926393735
25 0928.047.345 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928047345
26 0928.410.345 449,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928410345
27 0926.398.345 449,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926398345
28 09643.6.03.82 520,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0964360382
29 09713.3.03.95 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971330395
30 09686.7.09.85 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0968670985
31 09847.0.03.98 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984700398
32 01.868.858.808 449,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vietnamobile - 01868858808
33 09.2112.4442 449,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921124442
34 09.2112.6662 449,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921126662
35 09.2112.5552 449,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921125552
36 0926.39.8858 449,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926398858
37 0924.34.4078 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0924344078
38 0925.14.4078 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0925144078
39 0926.55.4078 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0926554078
40 0928.043.042 449,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928043042
41 0927.48.28.38 449,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927482838
42 09.2112.8882 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0921128882
43 0928.045.025 449,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928045025
44 09873.3.10.98 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0987331098
45 09674.3.03.78 520,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967430378
46 09674.2.05.08 520,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0967420508
47 0915.369.542 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0915369542
48 01288.300.002 449,000(VNĐ) 24
Sim số đẹp Mobifone - 01288300002
49 0982128792 599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982128792
50 0345.638.728 699,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0345638728
51 0345.670.215 699,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0345670215
52 0345.617.442 699,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0345617442
53 0345.690.715 699,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0345690715
54 0396.015.035 699,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0396015035
55 0385.272.972 699,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0385272972
56 0344.202.702 699,000(VNĐ) 24
Sim số đẹp Viettel - 0344202702
57 0349.420.422 699,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Viettel - 0349420422
58 0343.605.905 699,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0343605905
59 0347.032.042 699,000(VNĐ) 25
Sim số đẹp Viettel - 0347032042
60 0345.674.672 699,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0345674672
61 0343.048.078 699,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0343048078
62 0345.162.192 699,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0345162192
63 0981994805 654,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0981994805
64 0967439068 654,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0967439068
65 0968204195 654,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0968204195
66 0912311498 654,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0912311498
67 0913381298 654,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0913381298
68 0913546398 654,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vinaphone - 0913546398
69 0913394198 654,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0913394198
70 0944556962 654,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Vinaphone - 0944556962
71 0943092522 654,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0943092522
72 0911487662 654,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0911487662
73 0916440395 654,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 0916440395
74 0911495392 654,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vinaphone - 0911495392
75 0941523172 654,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Vinaphone - 0941523172
76 0964774885 649,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0964774885
77 0989.479.228 500,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0989479228
78 0984.937.338 500,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0984937338
79 09679.6.08.78 520,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0967960878
80 01219.24.1998 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 01219241998
81 01216.34.1992 449,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01216341992
82 01282.15.11.15 449,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp Mobifone - 01282151115
83 01204.19.15.15 449,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Mobifone - 01204191515
84 01216.355.955 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01216355955
85 01205.552.558 449,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01205552558
86 01215.28.28.58 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01215282858
87 0902.04.07.35 449,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0902040735
88 01225.355.955 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01225355955
89 0128.229.1985 449,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 01282291985
90 01268.38.38.58 449,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 01268383858
91 01213.323.325 449,000(VNĐ) 25
Sim số đẹp Mobifone - 01213323325
92 01214.122.322 449,000(VNĐ) 20
Sim số đẹp Mobifone - 01214122322
93 01287.268.068 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 01287268068
94 01205.74.1102 449,000(VNĐ) 23
Sim số đẹp Mobifone - 01205741102
95 0906.000.875 449,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0906000875
96 01228.37.1102 449,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp Mobifone - 01228371102
97 01215.34.1102 449,000(VNĐ) 20
Sim số đẹp Mobifone - 01215341102
98 01228.24.1102 449,000(VNĐ) 23
Sim số đẹp Mobifone - 01228241102
99 01215.37.1102 449,000(VNĐ) 23
Sim số đẹp Mobifone - 01215371102
100 01216.49.1102 449,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp Mobifone - 01216491102

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

SIÊU KHUYẾN MÃI SIM VIETTEL V90

Xem List sim V90 TẠI ĐÂY

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương