sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09.666.595.02 540,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0966659502
2 09.656.79.445 540,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0965679445
3 09.1814.5282 540,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0918145282
4 09.07.07.22.38 540,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0907072238
5 08990.24.9.95 540,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0899024995
6 0899.028.208 540,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0899028208
7 0898.054.138 540,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0898054138
8 0898.040.855 540,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0898040855
9 0898.037.252 540,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0898037252
10 089.881.79.22 540,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Mobifone - 0898817922
11 089.88.44.66.2 540,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Mobifone - 0898844662
12 0886.075.998 540,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Vinaphone - 0886075998
13 0868.923.585 540,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0868923585
14 0973.505.282 999,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0973505282
15 0969.242.318 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0969242318
16 0979.227.912 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979227912
17 0964.867.238 430,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0964867238
18 0964.797.312 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0964797312
19 0966.307.312 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0966307312
20 0983.379.492 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0983379492
21 0986.904.935 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0986904935
22 0964.793.875 430,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0964793875
23 0964.792.102 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0964792102
24 0964.771.145 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0964771145
25 0964.726.508 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0964726508
26 0964.634.258 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0964634258
27 0868.098.272 540,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0868098272
28 0868.098.232 540,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0868098232
29 0868.098.212 540,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0868098212
30 0868.098.202 540,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0868098202
31 0868.059.438 540,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0868059438
32 0983.289.365 999,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0983289365
33 0868.036.988 999,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0868036988
34 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
35 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
36 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
37 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
38 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
39 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
40 0976.24.1515 1,499,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0976241515
41 0976.182.732 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976182732
42 0962.462.542 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962462542
43 0987.1579.72 670,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0987157972
44 0975.821.908 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975821908
45 0971.695.025 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971695025
46 0961.835.715 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0961835715
47 0961.89.0305 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0961890305
48 0988.544.085 670,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0988544085
49 0962.496.355 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0962496355
50 0971.907.545 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971907545
51 0971.083.352 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971083352
52 0984.183.285 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984183285
53 0964.329.645 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0964329645
54 0986.346.182 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0986346182
55 0988.960.132 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0988960132
56 0973385075 599,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0973385075
57 0973382775 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0973382775
58 0961.349.515 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0961349515
59 0961.191.758 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0961191758
60 0968.183.015 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0968183015
61 0973376875 599,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0973376875
62 0973359462 599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0973359462
63 0973359862 599,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0973359862
64 0973325075 599,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0973325075
65 0968.176.322 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0968176322
66 0973312875 599,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0973312875
67 0973308775 599,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0973308775
68 0973307875 599,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0973307875
69 0973296175 599,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0973296175
70 0973291062 599,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0973291062
71 01674694678 549,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 01674694678
72 0973265775 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0973265775
73 0973253775 599,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0973253775
74 0973237875 599,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0973237875
75 0981.993.985 999,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0981993985
76 0931857658 979,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0931857658
77 0902112055 979,000(VNĐ) 25
Sim số đẹp Mobifone - 0902112055
78 01295988988 44,499,000(VNĐ) 67
Sim số đẹp Vinaphone - 01295988988
79 0963.723.048 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963723048
80 0964.309.172 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0964309172
81 0964.150.058 430,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0964150058
82 0964.115.508 430,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0964115508
83 0967.514.952 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967514952
84 0971.384.002 430,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0971384002
85 0971.680.455 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971680455
86 0971.680.448 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971680448
87 0971.683.342 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683342
88 0971.683.265 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683265
89 0971.683.402 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683402
90 0971.683.412 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683412
91 0971.683.415 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683415
92 0971.683.408 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683408
93 0982.816.205 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0982816205
94 0971.010072 670,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp Viettel - 0971010072
95 0971.022.735 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971022735
96 0961.114.718 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961114718
97 096.113.05.18 670,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0961130518
98 0971.424.458 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971424458
99 096.1178.022 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0961178022
100 0965.715.745 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965715745

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

sim thần tài.

0996.3939.79

0997.687979

0993.11.7979


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương