sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 098.13567.92 549,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981356792
2 0979.24.8858 549,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0979248858
3 0979.142.172 549,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0979142172
4 0902.61.11.55 1,799,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 0902611155
5 0902.273.688 1,799,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0902273688
6 0902.21.4078 1,799,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0902214078
7 0902.138.318 1,799,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Mobifone - 0902138318
8 0902.13.7575 1,799,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0902137575
9 0901.867.688 1,199,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0901867688
10 0969.242.318 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0969242318
11 0979.227.912 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979227912
12 0901.735.688 1,799,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0901735688
13 0966.307.312 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0966307312
14 0983.379.492 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0983379492
15 0986.904.935 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0986904935
16 0979.018.238 549,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0979018238
17 0901.31.0688 1,799,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0901310688
18 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
19 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
20 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
21 0973258485 680,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0973258485
22 0976.182.732 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976182732
23 0962.462.542 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962462542
24 0987.1579.72 670,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0987157972
25 0975.821.908 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975821908
26 0971.695.025 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971695025
27 0961.835.715 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0961835715
28 0961.89.0305 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0961890305
29 0988.544.085 670,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0988544085
30 0962.496.355 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0962496355
31 0971.907.545 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971907545
32 0971.083.352 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971083352
33 0984.183.285 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984183285
34 0985.83.5445 799,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0985835445
35 0986.346.182 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0986346182
36 0988.960.132 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0988960132
37 0969.573.982 500,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0969573982
38 0961.349.515 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0961349515
39 0961.191.758 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0961191758
40 0968.183.015 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0968183015
41 0979.78.3655 500,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0979783655
42 0969.528.592 500,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0969528592
43 0968.176.322 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0968176322
44 0969.53.2258 500,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969532258
45 09772.123.75 500,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0977212375
46 0968.443.122 500,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0968443122
47 0886.88.1978 6,499,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Vinaphone - 0886881978
48 0898.552.678 1,799,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Mobifone - 0898552678
49 0931857658 979,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0931857658
50 0902112055 979,000(VNĐ) 25
Sim số đẹp Mobifone - 0902112055
51 01295988988 44,499,000(VNĐ) 67
Sim số đẹp Vinaphone - 01295988988
52 0963.723.048 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963723048
53 0964.309.172 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0964309172
54 0898.29.7788 1,799,000(VNĐ) 66
Sim số đẹp Mobifone - 0898297788
55 0967.514.952 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967514952
56 0971.384.002 430,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0971384002
57 0971.680.455 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971680455
58 0971.680.448 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971680448
59 0971.683.342 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683342
60 0971.683.265 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683265
61 0971.683.402 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0971683402
62 0971.683.412 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683412
63 0971.683.415 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683415
64 0971.683.408 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683408
65 0982.816.205 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0982816205
66 0971.010072 670,000(VNĐ) 27
Sim số đẹp Viettel - 0971010072
67 0971.022.735 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0971022735
68 0961.114.718 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961114718
69 096.113.05.18 670,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0961130518
70 0971.424.458 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971424458
71 096.1178.022 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0961178022
72 0965.715.745 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965715745
73 0981.632.835 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0981632835
74 0961.351158 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0961351158
75 0969.65.1232 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0969651232
76 0968.064.255 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0968064255
77 098.105.2355 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981052355
78 0961.187.528 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0961187528
79 0971.39.2215 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971392215
80 0981.07.3985 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981073985
81 0968084558 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0968084558
82 0968184458 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0968184458
83 0966350962 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0966350962
84 0969.215.718 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0969215718
85 0984.945.448 670,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0984945448
86 0971.683.285 440,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971683285
87 0961.304.788 999,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0961304788
88 0938.215.688 1,899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Mobifone - 0938215688
89 0964036115 670,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0964036115
90 0968854335 670,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968854335
91 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969580192
92 01299965555 44,499,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Vinaphone - 01299965555
93 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971380185
94 0971.683.442 440,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971683442
95 0962.467.838 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0962467838
96 0985.561.462 500,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0985561462
97 0978.95.36.72 500,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0978953672
98 0974.096.218 500,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0974096218
99 0972.095.738 500,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0972095738
100 0963.057.028 500,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963057028

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

 

SIM TÌNH NHÂN

0975.414.463
0976.414.463

Giá cả cặp cũ: 1.000.000đ
GIÁ MỚI: 490.000đ

 

0995.111.333
Giá cũ: 32.500.000đ
GIÁ MỚI: 25.990.000đ

=======*=======

 

Call: 0997.456789


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương