sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành H���a
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 096.554.0233 649,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0965540233
2 0975.702.892 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0975702892
3 0976.025.469 749,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0976025469
4 0976039130 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0976039130
5 0976.042.869 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0976042869
6 0976.180.341 749,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0976180341
7 0976259411 749,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0976259411
8 0976457430 749,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0976457430
9 0976.61.77.04 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0976617704
10 0976649541 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0976649541
11 096.331.7975 649,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0963317975
12 0966.046.278 460,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0966046278
13 0977095267 749,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977095267
14 0977.118.301 749,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0977118301
15 0977.21.34.98 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977213498
16 0977.254.085 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0977254085
17 0977498876 749,000(VNĐ) 65
Sim số đẹp Viettel - 0977498876
18 0977.686.430 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0977686430
19 0977.854.912 749,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0977854912
20 0978.105.712 749,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0978105712
21 0978.527.894 749,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0978527894
22 0978.69.54.98 749,000(VNĐ) 65
Sim số đẹp Viettel - 0978695498
23 0978923914 749,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0978923914
24 0979.364.727 749,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0979364727
25 0979.286.149 749,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0979286149
26 0979.152.490 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0979152490
27 0979159982 749,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0979159982
28 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
29 0979.473.043 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0979473043
30 0979.734.185 749,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0979734185
31 0981.078.504 749,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981078504
32 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
33 0981.167.269 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981167269
34 0981.267.193 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0981267193
35 0981345793 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981345793
36 0966.745.276 460,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0966745276
37 0928.158.606 649,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158606
38 0981.542.598 749,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0981542598
39 0981.624.701 749,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981624701
40 0981.714.410 749,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0981714410
41 0981827140 749,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0981827140
42 0981873230 749,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0981873230
43 0981873248 749,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0981873248
44 0989.066.395 798,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0989066395
45 0928.158.536 649,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158536
46 0928.158.597 649,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158597
47 0928.158.535 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158535
48 0928.158.526 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158526
49 0928.158.525 649,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vietnamobile - 0928158525
50 0927.351.323 649,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927351323
51 0927.259.639 649,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927259639
52 0927.165.787 649,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927165787
53 0888.121.602 649,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0888121602
54 0888.1000.75 649,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0888100075
55 0888.100.329 649,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0888100329
56 0869.373.195 649,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0869373195
57 0868.952.109 649,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0868952109
58 0868.921.330 649,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0868921330
59 0868.783.850 649,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0868783850
60 0868.735.316 649,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0868735316
61 0868.750.239 649,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0868750239
62 0868.747.245 649,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0868747245
63 0989.063.395 798,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0989063395
64 09888.15.308 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988815308
65 09888.04.2.83 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988804283
66 09888.04.3.90 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0988804390
67 09888.04.5.93 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0988804593
68 0988.76.3595 798,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 0988763595
69 0988.693.876 798,000(VNĐ) 64
Sim số đẹp Viettel - 0988693876
70 0868.730.557 649,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0868730557
71 0868.720.161 649,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0868720161
72 0868.717.627 649,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0868717627
73 0868.393.871 649,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0868393871
74 0868.392.351 649,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0868392351
75 0868.385.350 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0868385350
76 0868.278.150 649,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0868278150
77 0868.221.032 649,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0868221032
78 0988.276.357 798,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0988276357
79 0988.134.195 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0988134195
80 0988.033.452 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0988033452
81 0987.789.144 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0987789144
82 0987.108.826 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0987108826
83 0866.865.722 649,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0866865722
84 0866.963.625 649,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0866963625
85 0866.607.508 649,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0866607508
86 0854.340.760 649,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Codinh - 0854340760
87 01699.198.572 649,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 01699198572
88 01698.934.298 649,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 01698934298
89 01697.426.928 649,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 01697426928
90 01697.054.628 649,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 01697054628
91 01696.674.818 649,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 01696674818
92 01695.374.898 649,000(VNĐ) 60
Sim số đẹp Viettel - 01695374898
93 01695.253.329 649,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 01695253329
94 01694.918.798 649,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 01694918798
95 01694.530.616 649,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 01694530616
96 01694.209.818 649,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 01694209818
97 01693.625.928 649,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 01693625928
98 01693.510.229 649,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 01693510229
99 01689.851.346 649,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 01689851346
100 01689.397.556 649,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 01689397556

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương