sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành H���a
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
2 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
3 0985.745.892 620,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0985745892
4 0985.507.164 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0985507164
5 0985.410.353 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0985410353
6 0985.299.713 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0985299713
7 0985.017.301 620,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0985017301
8 0984.960.421 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0984960421
9 0984.928.840 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0984928840
10 0984.834.135 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0984834135
11 0984.808.791 620,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0984808791
12 0984.72.0045 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984720045
13 0984.719.846 620,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0984719846
14 0984.635.850 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984635850
15 0984.583.732 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0984583732
16 0984.532.129 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0984532129
17 0984.519.861 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984519861
18 0984.452.195 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0984452195
19 0984.437.621 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0984437621
20 0984.416.108 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0984416108
21 0984.396.147 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984396147
22 0984.368.924 620,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0984368924
23 0984.356.823 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984356823
24 0984.349.185 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984349185
25 0984.331.763 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0984331763
26 0984.107.316 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984107316
27 0984.124.173 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984124173
28 0984.128.480 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0984128480
29 0984.184.417 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0984184417
30 0984.236.059 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0984236059
31 0984.25.35.72 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0984253572
32 0984.26.5576 620,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0984265576
33 0984.260.721 620,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984260721
34 0984.293.175 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984293175
35 0984.311.932 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0984311932
36 0984.096.834 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984096834
37 0984.053.843 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0984053843
38 0984.026.130 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0984026130
39 0983.374.110 620,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0983374110
40 0983.425.200 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0983425200
41 0983.486.934 620,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0983486934
42 0983.494.551 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983494551
43 0983.502.571 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0983502571
44 0983.505.194 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983505194
45 0983.524.129 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983524129
46 0983.695.710 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983695710
47 0983.722.160 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0983722160
48 0983.840.930 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983840930
49 0983.841.043 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0983841043
50 0983.843.407 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983843407
51 0983.845.306 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0983845306
52 0983.846.410 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983846410
53 0983.847.342 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983847342
54 0983.847.360 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983847360
55 0983.850.941 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983850941
56 0983.853.213 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0983853213
57 0983.853.724 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0983853724
58 0983.853.740 620,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983853740
59 0983.853.780 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983853780
60 0983.853.805 620,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0983853805
61 0983.860.854 620,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0983860854
62 0983.861.402 620,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0983861402
63 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
64 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
65 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
66 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195
67 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981640195
68 09727.8.04.93 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972780493
69 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966470290
70 09715.6.04.97 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971560497
71 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972561295
72 0983.309.463 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983309463
73 0983.206.728 620,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0983206728
74 0983.135.805 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0983135805
75 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922889311
76 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881148
77 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881165
78 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922883351
79 09.22.88.11.73 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881173
80 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884425
81 09.22.88.44.07 449,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884407
82 09.22.88.44.29 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884429
83 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884431
84 0983.095.703 620,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983095703
85 0983.085.361 620,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983085361
86 0982.87.5272 620,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0982875272
87 0982.867.457 620,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0982867457
88 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966710591
89 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922884430
90 0982.855.137 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982855137
91 0982.71.20.40 620,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0982712040
92 0982.708.242 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0982708242
93 0982.68.0967 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0982680967
94 0982.677.934 620,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0982677934
95 0982.583.601 620,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0982583601
96 0982.449.462 620,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0982449462
97 0982.423.112 620,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0982423112
98 0982.421.732 620,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0982421732
99 0982.372.870 620,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0982372870
100 0982.313.761 620,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0982313761

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương