sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành H���a
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968273196 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968273196
2 0968321422 899,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0968321422
3 0968330665 899,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0968330665
4 0968366193 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968366193
5 0968399184 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968399184
6 0968425097 899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968425097
7 0968614295 899,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968614295
8 0968722369 899,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968722369
9 0968744922 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968744922
10 0968764197 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968764197
11 0968908597 899,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0968908597
12 0968985290 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0968985290
13 0968999733 899,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Viettel - 0968999733
14 0969.895.997 899,000(VNĐ) 71
Sim số đẹp Viettel - 0969895997
15 0969183296 899,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0969183296
16 0969255896 899,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0969255896
17 0969260362 899,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0969260362
18 0969286583 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0969286583
19 0969279438 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0969279438
20 0969275986 899,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0969275986
21 0969787970 899,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0969787970
22 0969738086 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0969738086
23 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
24 0969862282 899,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0969862282
25 0969885494 899,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0969885494
26 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
27 0971.23.07.69 899,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971230769
28 0971001939 899,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0971001939
29 0971081516 899,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0971081516
30 0971239094 899,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971239094
31 0967.469.147 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0967469147
32 0967.475.681 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0967475681
33 0967.638.317 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967638317
34 0967.640.852 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967640852
35 0967.809.820 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0967809820
36 0967.873.743 570,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0967873743
37 0967.909.401 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0967909401
38 0967.947.980 570,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0967947980
39 0967.948.433 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0967948433
40 0967.972.415 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967972415
41 09677.14.323 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0967714323
42 0968.058.753 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968058753
43 0968.069.517 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968069517
44 0968.074.204 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0968074204
45 0968.074.247 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968074247
46 0968.074.519 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0968074519
47 0968.079.647 570,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0968079647
48 0968.079.871 570,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0968079871
49 0968.082.467 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0968082467
50 0967.461.763 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0967461763
51 0967.439.973 570,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0967439973
52 0967.431.412 570,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0967431412
53 0967.407.693 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0967407693
54 0967.384.974 570,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0967384974
55 0966.724.706 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0966724706
56 0966.901.732 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966901732
57 0967.071.360 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0967071360
58 0967.147.535 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967147535
59 0967.216.582 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967216582
60 0967.252.492 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0967252492
61 0967.269.144 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967269144
62 0967.328.780 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0967328780
63 0967.373.814 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967373814
64 0966.521.545 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966521545
65 0966.472.302 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0966472302
66 0966.442.945 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0966442945
67 0965.384.295 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0965384295
68 0965.400.593 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0965400593
69 0965.426.359 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965426359
70 0965.484.562 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965484562
71 0965.521.670 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0965521670
72 0965.546.437 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0965546437
73 0965.710.745 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0965710745
74 0965.726.935 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0965726935
75 0965.732.605 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0965732605
76 0965.812.735 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0965812735
77 0965.831.457 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0965831457
78 0965.848.092 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0965848092
79 0965.914.536 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0965914536
80 0965.947.507 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0965947507
81 0966.006.314 570,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0966006314
82 0966.024.754 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966024754
83 0966.07.3350 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0966073350
84 0966.072.776 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0966072776
85 0966.109.248 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0966109248
86 0966.127.250 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0966127250
87 0966.129.821 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0966129821
88 0966.242.162 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0966242162
89 0966.384.067 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0966384067
90 0971338594 899,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971338594
91 0971356664 899,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971356664
92 0971430597 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971430597
93 0971435457 899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971435457
94 0971574522 899,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971574522
95 0971597389 899,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0971597389
96 0971676960 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0971676960
97 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0973610491
98 09787.9.02.97 520,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0978790297
99 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0981490881
100 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964371195

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Sim Vietnamobile giảm giá CỰC SỐC!

0923.34567.0___999k
0923.34567.4___799k
0927.480.789___599k
0923.511.678___499k
0927.477.678___499k
0925.82.8679___499k
0925.860.866___499k
0923.500.688___399k
0927.417.678___399k
0923.51.9339___399k
0925.790.799___399k
0923.535.636___399k
0923.52.52.72___399k
0923.344.899___399k
0923.519.567___399k
0926.1111.50___399k
0926.20.30.50___399k
0926.144.799___399k
0926.1111.20___399k
 
Áp dụng đến hết 30/09/2018

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương