sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành H���a
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 01266338911 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01266338911
2 0931546488 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0931546488
3 0931549386 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0931549386
4 0932.26.01.73 670,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 0932260173
5 0932.26.05.76 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0932260576
6 0932.26.06.71 670,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Mobifone - 0932260671
7 0932.26.06.72 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Mobifone - 0932260672
8 0932.26.09.62 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0932260962
9 0932.26.09.65 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0932260965
10 0932.260.665 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 0932260665
11 0933.026.486 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0933026486
12 0974.324.599 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0974324599
13 0933.04.1699 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0933041699
14 0933.04.2886 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0933042886
15 0933.043.788 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0933043788
16 0933.045.386 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0933045386
17 0933.048.786 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0933048786
18 0933.057.099 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0933057099
19 0933.064.586 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0933064586
20 0933.073.299 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0933073299
21 0933.087.386 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Mobifone - 0933087386
22 0933.089.786 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Mobifone - 0933089786
23 0933.114.788 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0933114788
24 0933.124.399 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 0933124399
25 0933.129.786 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0933129786
26 0933.147.186 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0933147186
27 0933.135.088 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 0933135088
28 0933.135.499 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0933135499
29 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0976315861
30 0933.147.388 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 0933147388
31 0933.154.286 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0933154286
32 0933.176.488 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0933176488
33 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
34 0933.2024.99 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 0933202499
35 0933.236.088 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0933236088
36 0933.31.30.88 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 0933313088
37 0964.101.399 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0964101399
38 0933.40.8188 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0933408188
39 0933.406.388 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 0933406388
40 0933.409.786 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0933409786
41 0933.417.399 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Mobifone - 0933417399
42 0933.417.486 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0933417486
43 0933.42.6988 670,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0933426988
44 0933.432.786 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0933432786
45 0977.633.560 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0977633560
46 01228371131 470,000(VNĐ) 29
Sim số đẹp Mobifone - 01228371131
47 01228371141 470,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 01228371141
48 01216333232 470,000(VNĐ) 26
Sim số đẹp Mobifone - 01216333232
49 0984.428.237 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0984428237
50 0986.395.721 430,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0986395721
51 0975.367.832 430,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0975367832
52 0973.079.423 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0973079423
53 0985.273.041 430,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0985273041
54 0974.667.130 430,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0974667130
55 0964.947.153 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0964947153
56 0974.432.304 430,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0974432304
57 0984.516.437 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0984516437
58 0969.186.427 430,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0969186427
59 0978.816.451 430,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0978816451
60 0968.584.921 430,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0968584921
61 0972.718.915 430,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972718915
62 0963.167.043 430,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0963167043
63 0965.622.027 430,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0965622027
64 0972.585.613 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972585613
65 0973.797.024 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0973797024
66 0982.344.253 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0982344253
67 0969.242.318 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0969242318
68 0979.227.912 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0979227912
69 0963.100.831 670,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0963100831
70 0967.36.6469 670,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0967366469
71 01263327958 470,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Mobifone - 01263327958
72 01263327952 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01263327952
73 01263327957 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 01263327957
74 01263327933 470,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 01263327933
75 01263327936 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01263327936
76 01263327938 470,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 01263327938
77 01263327945 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01263327945
78 0979.022.913 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0979022913
79 0966.307.312 670,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0966307312
80 0983.379.492 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0983379492
81 0987.183.794 670,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0987183794
82 0986.904.935 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0986904935
83 01266338902 470,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01266338902
84 01266338904 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01266338904
85 01266338907 470,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 01266338907
86 01263327915 470,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Mobifone - 01263327915
87 01263327918 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01263327918
88 01263327908 470,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 01263327908
89 01263327910 470,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 01263327910
90 01263327914 470,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01263327914
91 01228371118 470,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 01228371118
92 01228371103 470,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Mobifone - 01228371103
93 01228371090 470,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 01228371090
94 01228371099 470,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01228371099
95 01228371070 470,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Mobifone - 01228371070
96 01228371072 470,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Mobifone - 01228371072
97 01228371077 470,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01228371077
98 01228371086 470,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Mobifone - 01228371086
99 01228371022 470,000(VNĐ) 28
Sim số đẹp Mobifone - 01228371022
100 01228371055 470,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Mobifone - 01228371055

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương