sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Hỏa
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 098.175.7654 549,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0981757654
2 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
3 0979.212.633 549,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0979212633
4 0972.585.613 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972585613
5 0973.797.024 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0973797024
6 0982.344.253 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0982344253
7 0979.022.913 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0979022913
8 0987.183.794 670,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0987183794
9 090.7.090.494 1,799,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 0907090494
10 09727.8.04.93 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972780493
11 0982.032.043 670,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0982032043
12 0985.83.4334 799,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0985834334
13 0985.83.4884 799,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0985834884
14 0985.83.4994 799,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0985834994
15 0973.184.914 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0973184914
16 0979.023.613 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0979023613
17 0974.904.614 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0974904614
18 0968.256.134 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0968256134
19 0981.026.273 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981026273
20 0971.213.873 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971213873
21 0988.054.793 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0988054793
22 0976.406.044 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0976406044
23 0968.47.2434 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968472434
24 0974.561.773 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0974561773
25 0971.109.773 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971109773
26 0975.71.71.54 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0975717154
27 09847.8.12.93 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984781293
28 0988.970.013 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0988970013
29 0989.665.473 670,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0989665473
30 0983856964 670,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0983856964
31 098898.07.64 670,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0988980764
32 0988.144.934 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988144934
33 0969357633 680,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0969357633
34 0976.717.804 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0976717804
35 0981.058.733 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0981058733
36 09.6113.0533 670,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0961130533
37 0981.052.313 670,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0981052313
38 09.8163.1463 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0981631463
39 0968.08.5054 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0968085054
40 0968.170.543 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0968170543
41 0968.070.834 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0968070834
42 0969.167.164 500,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0969167164
43 0964.73.2014 1,199,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0964732014
44 0969.568.263 500,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0969568263
45 0901797874 979,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0901797874
46 0931857264 979,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Mobifone - 0931857264
47 0962.98.54.74 430,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0962985474
48 0963.802.453 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963802453
49 0898.297.333 1,799,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Mobifone - 0898297333
50 0969.011.934 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0969011934
51 0971.384.003 430,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971384003
52 0971.680.433 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971680433
53 0971.680.434 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971680434
54 0971.680.464 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971680464
55 0971.680.933 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971680933
56 0971.683.284 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971683284
57 0971.683.264 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683264
58 0971.683.403 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683403
59 0971.683.364 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683364
60 0971.683.374 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971683374
61 0971.683.413 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683413
62 0971.683.314 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683314
63 0971.78.4044 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971784044
64 0971.784.944 430,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0971784944
65 0974.837.643 430,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0974837643
66 0986.110.934 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0986110934
67 0986.326.134 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0986326134
68 0969.65.1224 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0969651224
69 0961.097.664 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0961097664
70 09.8282.6753 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0982826753
71 0972.186.913 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972186913
72 0965.340.553 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0965340553
73 0978.237.003 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0978237003
74 0964579303 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964579303
75 0987893424 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0987893424
76 0985072443 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0985072443
77 0965715244 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0965715244
78 0965170223 670,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0965170223
79 09849.2.12.94 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984921294
80 0964984244 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0964984244
81 0973980774 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0973980774
82 0971.683.443 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683443
83 09777.386.84 570,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0977738684
84 0963.356.684 500,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0963356684
85 0964.677.293 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0964677293
86 0971.683.254 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683254
87 0983073873 680,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983073873
88 0971.683.423 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683423
89 09645.9.05.94 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964590594
90 0971.683.384 440,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971683384
91 0937.48.94.94 1,899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Mobifone - 0937489494
92 0971.683.304 440,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683304
93 0971.683.273 440,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683273
94 0971.683.274 440,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683274
95 0971.683.324 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683324
96 0971.683.414 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683414
97 09685.1.02.83 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0968510283
98 0971.683.354 440,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683354
99 0936.564.574 1,899,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Mobifone - 0936564574
100 096.1964.003 440,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961964003

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Bán sim ngày thần tài.

0996.3939.79

0997.687979

0993.11.7979

Kính chúc quý khách hàng cùng gia đình năm mới An Khang  - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương