sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Hỏa
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 096.554.0233 649,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0965540233
2 0976.61.77.04 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0976617704
3 0978.527.894 749,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0978527894
4 0978923914 749,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0978923914
5 0979.473.043 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0979473043
6 0981.078.504 749,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0981078504
7 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
8 0981.267.193 749,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0981267193
9 0981345793 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981345793
10 0927.351.323 649,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 0927351323
11 09888.04.2.83 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988804283
12 09888.04.5.93 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0988804593
13 0987.789.144 798,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0987789144
14 01678.237.933 649,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 01678237933
15 0981873263 749,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0981873263
16 0981873283 749,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0981873283
17 0982229453 749,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0982229453
18 09727.8.04.93 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972780493
19 0986.978.293 798,000(VNĐ) 61
Sim số đẹp Viettel - 0986978293
20 09.22.88.11.73 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881173
21 01298.612.333 1,899,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 01298612333
22 01298.259.333 1,899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 01298259333
23 01299.531.333 1,899,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 01299531333
24 01299.561.333 1,899,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 01299561333
25 01299.069.333 1,899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 01299069333
26 0985.776.484 798,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0985776484
27 0978.203.053 798,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0978203053
28 0976.94.02.94 798,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0976940294
29 09847.8.12.93 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984781293
30 0976.055.443 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0976055443
31 0975.663.483 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0975663483
32 0987332044 749,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0987332044
33 0973.777.493 798,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0973777493
34 0973.777.254 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0973777254
35 0972.777.624 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0972777624
36 0972.48.48.43 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972484843
37 0986348633 549,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0986348633
38 01259097333 1,799,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 01259097333
39 01259092333 1,799,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 01259092333
40 01259087333 1,799,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 01259087333
41 01259076333 1,799,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 01259076333
42 0987320093 749,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0987320093
43 0987318213 749,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0987318213
44 0987316563 749,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0987316563
45 01259078333 1,799,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vinaphone - 01259078333
46 01638.952.623 649,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 01638952623
47 01629.078.983 649,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 01629078983
48 0966.470.204 460,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0966470204
49 01259067333 1,799,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 01259067333
50 01665381994 1,499,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 01665381994
51 0969.13.13.64 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0969131364
52 01665311993 1,499,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 01665311993
53 01665301994 1,499,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 01665301994
54 0968.202.264 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0968202264
55 0964.898.313 798,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964898313
56 0964.59.4774 798,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0964594774
57 0963.813.513 798,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0963813513
58 0962.906.833 798,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0962906833
59 096168.5.7.94 798,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0961685794
60 0946.128.194 798,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0946128194
61 0945.128.184 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0945128184
62 0944.128.194 798,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0944128194
63 0915.062.163 798,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vinaphone - 0915062163
64 0914.128.183 798,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vinaphone - 0914128183
65 09.888.11284 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0988811284
66 09.8555.1763 798,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0985551763
67 09.8383.9874 798,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0983839874
68 0988801824 798,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0988801824
69 09849.2.12.94 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984921294
70 0985552524 798,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0985552524
71 01299.195.333 1,899,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 01299195333
72 01299.169.333 1,899,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vinaphone - 01299169333
73 0982811293 798,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0982811293
74 0979177734 798,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0979177734
75 0976966634 798,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0976966634
76 0974.688894 798,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Viettel - 0974688894
77 09.22.88.2204 449,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922882204
78 09645.9.05.94 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964590594
79 0973.488863 798,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0973488863
80 09.22.88.66.34 449,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886634
81 09.22.88.66.14 449,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922886614
82 0987.319.573 699,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0987319573
83 01665221994 1,499,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 01665221994
84 0987.212.084 699,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0987212084
85 0986.762.923 699,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0986762923
86 0986.578.103 699,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0986578103
87 0986.573.554 699,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0986573554
88 012153.66664 449,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Mobifone - 01215366664
89 01665181993 1,499,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 01665181993
90 01665172004 1,499,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 01665172004
91 09685.1.02.83 520,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0968510283
92 01999.117.093 430,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Gmobile - 01999117093
93 0985.723.094 699,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0985723094
94 01869.0000.74 449,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vietnamobile - 01869000074
95 01665121993 1,499,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 01665121993
96 01665121983 1,499,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 01665121983
97 0966.530.104 460,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Viettel - 0966530104
98 0966932784 460,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0966932784
99 0966208173 460,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0966208173
100 09685.0.03.84 520,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0968500384

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương