sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Hỏa
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968366193 899,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968366193
2 0968399184 899,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0968399184
3 0968999733 899,000(VNĐ) 63
Sim số đẹp Viettel - 0968999733
4 0969286583 899,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0969286583
5 0969885494 899,000(VNĐ) 62
Sim số đẹp Viettel - 0969885494
6 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
7 0971239094 899,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971239094
8 0967.873.743 570,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0967873743
9 0967.948.433 570,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0967948433
10 09677.14.323 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0967714323
11 0968.058.753 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0968058753
12 0968.074.204 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0968074204
13 0967.461.763 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0967461763
14 0967.439.973 570,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0967439973
15 0967.407.693 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0967407693
16 0967.384.974 570,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0967384974
17 0967.269.144 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967269144
18 0967.373.814 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0967373814
19 0965.400.593 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0965400593
20 0966.006.314 570,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0966006314
21 0966.024.754 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0966024754
22 0971338594 899,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971338594
23 0971356664 899,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971356664
24 09727.8.04.93 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972780493
25 0965.256.023 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0965256023
26 09.22.88.11.73 449,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Vietnamobile - 0922881173
27 0965.075.804 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0965075804
28 0965.037.493 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0965037493
29 0964.964.074 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0964964074
30 0964.908.154 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964908154
31 0964.806.084 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0964806084
32 0964.629.744 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964629744
33 0964.372.484 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0964372484
34 0964.467.353 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0964467353
35 0964.349.574 570,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964349574
36 0964.318.784 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0964318784
37 0964.309.214 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0964309214
38 0964.146.823 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0964146823
39 09847.8.12.93 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984781293
40 0964.143.053 570,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0964143053
41 0964.002.603 570,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Viettel - 0964002603
42 0964.049.813 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0964049813
43 0963.826.213 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963826213
44 0963.692.804 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0963692804
45 0963.782.984 570,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0963782984
46 0963.559.124 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0963559124
47 0963.500.804 570,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0963500804
48 0963.298.203 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963298203
49 0963.265.173 570,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0963265173
50 0963.149.603 570,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0963149603
51 0963.147.163 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963147163
52 0962.892.594 570,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0962892594
53 0962.853.124 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962853124
54 0962.585.734 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0962585734
55 0962.16.07.53 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0962160753
56 0962.295.793 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0962295793
57 0962.025.763 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0962025763
58 0972412784 480,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0972412784
59 0961.973.953 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0961973953
60 0916.860.424 420,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0916860424
61 0916.684.553 420,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Vinaphone - 0916684553
62 0916.670.114 420,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Vinaphone - 0916670114
63 0916.568.394 420,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Vinaphone - 0916568394
64 0916.501.353 420,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Vinaphone - 0916501353
65 0916.308.094 420,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0916308094
66 0916.199.594 420,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Vinaphone - 0916199594
67 0916.138.593 420,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0916138593
68 0961.914.853 570,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0961914853
69 0961.938.914 570,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0961938914
70 0915.863.733 420,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915863733
71 0915.624.674 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0915624674
72 0915.564.833 420,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Vinaphone - 0915564833
73 0914.717.443 420,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0914717443
74 0914.671.044 420,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Vinaphone - 0914671044
75 0914..593.224 420,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Vinaphone - 0914593224
76 0961.814.523 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0961814523
77 0913.412.383 420,000(VNĐ) 34
Sim số đẹp Vinaphone - 0913412383
78 0913.388.514 420,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Vinaphone - 0913388514
79 0961.149.323 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0961149323
80 096.7272.403 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0967272403
81 09.8384.3423 570,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0983843423
82 09.7476.3544 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0974763544
83 09.6668.7334 570,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0966687334
84 0989957624 570,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0989957624
85 0989614213 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0989614213
86 0989062564 570,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0989062564
87 0989031564 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0989031564
88 0988527873 570,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0988527873
89 0913.343.654 420,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Vinaphone - 0913343654
90 0986061564 570,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0986061564
91 0985435894 570,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0985435894
92 0984305703 570,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0984305703
93 0984289784 570,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0984289784
94 0984140624 570,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0984140624
95 09849.2.12.94 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984921294
96 0983850924 570,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0983850924
97 0983843314 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983843314
98 0983842823 570,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0983842823
99 0983670613 570,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0983670613
100 0982372243 570,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0982372243

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Sim Vietnamobile giảm giá CỰC SỐC!

0923.34567.0___999k
0923.34567.4___799k
0927.480.789___599k
0923.511.678___499k
0927.477.678___499k
0925.82.8679___499k
0925.860.866___499k
0923.500.688___399k
0927.417.678___399k
0923.51.9339___399k
0925.790.799___399k
0923.535.636___399k
0923.52.52.72___399k
0923.344.899___399k
0923.519.567___399k
0926.1111.50___399k
0926.20.30.50___399k
0926.144.799___399k
0926.1111.20___399k
 
Áp dụng đến hết 30/09/2018

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương