sim so dep

Menu Sim Số Đẹp

Thống Kê Sim Số Đẹp

 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Hỏa
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0981.574.993 420,000(VNĐ) 55
Sim số đẹp Viettel - 0981574993
2 0981.527.993 420,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0981527993
3 0981.4567.03 420,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0981456703
4 09810.07.2.54 520,000(VNĐ) 36
Sim số đẹp Viettel - 0981007254
5 0967116773 739,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0967116773
6 0972.585.613 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972585613
7 0973.797.024 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0973797024
8 0982.344.253 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0982344253
9 0979.022.913 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0979022913
10 0987.183.794 670,000(VNĐ) 56
Sim số đẹp Viettel - 0987183794
11 0971129193 550,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971129193
12 01266441974 599,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Mobifone - 01266441974
13 01266441114 599,000(VNĐ) 30
Sim số đẹp Mobifone - 01266441114
14 0971.022.493 699,000(VNĐ) 37
Sim số đẹp Viettel - 0971022493
15 01266411994 599,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Mobifone - 01266411994
16 01266411993 599,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01266411993
17 0969212273 550,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0969212273
18 09727.8.04.93 520,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0972780493
19 0982.032.043 670,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0982032043
20 01266411984 599,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Mobifone - 01266411984
21 01266411983 599,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Mobifone - 01266411983
22 0947.12.06.83 799,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Vinaphone - 0947120683
23 0973.184.914 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0973184914
24 0979.023.613 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0979023613
25 0974.904.614 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0974904614
26 0968.256.134 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0968256134
27 0981.026.273 670,000(VNĐ) 38
Sim số đẹp Viettel - 0981026273
28 0971.213.873 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971213873
29 0988.054.793 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0988054793
30 0976.406.044 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0976406044
31 0968.47.2434 670,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0968472434
32 0974.561.773 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0974561773
33 0971.109.773 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971109773
34 0975.71.71.54 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0975717154
35 0981.13.08.74 949,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0981130874
36 09847.8.12.93 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0984781293
37 0988.970.013 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0988970013
38 0989.665.473 670,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0989665473
39 0983856964 670,000(VNĐ) 58
Sim số đẹp Viettel - 0983856964
40 098898.07.64 670,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0988980764
41 0988.144.934 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0988144934
42 0976.717.804 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0976717804
43 0981.058.733 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0981058733
44 09.6113.0533 670,000(VNĐ) 31
Sim số đẹp Viettel - 0961130533
45 0981.052.313 670,000(VNĐ) 32
Sim số đẹp Viettel - 0981052313
46 09.8163.1463 670,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0981631463
47 0968.08.5054 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0968085054
48 0968.170.543 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0968170543
49 0968.070.834 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0968070834
50 0988.437.094 520,000(VNĐ) 52
Sim số đẹp Viettel - 0988437094
51 0915927844 670,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Vinaphone - 0915927844
52 0915927804 670,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Vinaphone - 0915927804
53 0962.98.54.74 430,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0962985474
54 0963.802.453 430,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0963802453
55 0969.011.934 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0969011934
56 0971.384.003 430,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0971384003
57 0971.680.433 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971680433
58 0971.680.434 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971680434
59 0971.680.464 430,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971680464
60 0971.680.933 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971680933
61 0971.683.284 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971683284
62 0971.683.264 430,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683264
63 0971.683.403 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683403
64 0971.683.364 430,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683364
65 0971.683.374 430,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0971683374
66 0971.683.413 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683413
67 0971.683.314 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0971683314
68 0971.78.4044 430,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0971784044
69 0971.784.944 430,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0971784944
70 0974.837.643 430,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0974837643
71 0986.110.934 430,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0986110934
72 0986.326.134 430,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0986326134
73 0969.65.1224 670,000(VNĐ) 44
Sim số đẹp Viettel - 0969651224
74 0961.097.664 670,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0961097664
75 09.8282.6753 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0982826753
76 0972.186.913 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0972186913
77 0965.340.553 670,000(VNĐ) 40
Sim số đẹp Viettel - 0965340553
78 0981.873.593 699,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0981873593
79 0978.237.003 670,000(VNĐ) 39
Sim số đẹp Viettel - 0978237003
80 0964579303 670,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0964579303
81 0987893424 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0987893424
82 0985072443 670,000(VNĐ) 42
Sim số đẹp Viettel - 0985072443
83 0965715244 670,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0965715244
84 0965170223 670,000(VNĐ) 35
Sim số đẹp Viettel - 0965170223
85 09849.2.12.94 520,000(VNĐ) 48
Sim số đẹp Viettel - 0984921294
86 0964984244 670,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0964984244
87 0973980774 670,000(VNĐ) 54
Sim số đẹp Viettel - 0973980774
88 0971.683.443 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683443
89 09777.386.84 570,000(VNĐ) 59
Sim số đẹp Viettel - 0977738684
90 0963.356.684 500,000(VNĐ) 50
Sim số đẹp Viettel - 0963356684
91 0964.677.293 670,000(VNĐ) 53
Sim số đẹp Viettel - 0964677293
92 0971.683.254 440,000(VNĐ) 45
Sim số đẹp Viettel - 0971683254
93 0966356994 660,000(VNĐ) 57
Sim số đẹp Viettel - 0966356994
94 0966204114 660,000(VNĐ) 33
Sim số đẹp Viettel - 0966204114
95 0971.683.423 440,000(VNĐ) 43
Sim số đẹp Viettel - 0971683423
96 09645.9.05.94 520,000(VNĐ) 51
Sim số đẹp Viettel - 0964590594
97 0971.683.384 440,000(VNĐ) 49
Sim số đẹp Viettel - 0971683384
98 0971.683.304 440,000(VNĐ) 41
Sim số đẹp Viettel - 0971683304
99 0971.683.273 440,000(VNĐ) 46
Sim số đẹp Viettel - 0971683273
100 0971.683.274 440,000(VNĐ) 47
Sim số đẹp Viettel - 0971683274

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

Giao dịch trực tiếp tại
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Viettel Giảm Giá

09.6602.8839 - 688k
0977.34.2014 - 568k
0973.75.2014 - 568k
09655.16.578 - 499k
0968.986.578 - 550k
0981.410.486 - 688k
0981.20.03.10 - 568k
0975.26.07.74 - 568k
0966.08.12.09 - 568k
0984.23.12.06
- 568k

 

0995.111.333
Giá cũ: 25.690.000đ
GIÁ MỚI: 19.990.000đ

=======*=======

 

Call: 0997.456789


Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Site Map

Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2016 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

CN Hà Nội: Ngõ 8A Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - 0997.345678

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Design by Duc Tho

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của Bộ Công Thương